Home

Achtergrond

LEI maakt brochure en stappenplan voor samenwerken

Samenwerkende ondernemers ondervinden veel voordelen van hun samenwerking. Het LEI zet in een brochure en een kort artikel de mogelijkheden voor samenwerking door ondernemers uiteen. Een aanbeveling is het nemen van een procesbegeleider in de opstartfase van de samenwerking. De procesbegeleider komt uiteraard voor in het ‘stappenplan’ voor samenwerken.

Het LEI komt in het korte artikel na een hele pagina gemeenplaatsen over samenwerking met een handzaam stappenplan voor de ondernemer:

 • 1. Bedenk wat de missie, visie en doelen zijn in het bedrijf en privé.
 • 2. Zijn deze al bereikt?
 • 3. Zo nee, dan is de vraag of hij dit alleen of met samenwerking kan bereiken.
 • 4. Als samenwerking gewenst is, komt de vraag of hij wel kan samenwerken. Samenwerken betekent immers inleveren van eigen vrijheid, pas kunnen beslissen na overleg en de kans op onderlinge irritaties.
 • 5. Zo ja, welke vorm van samenwerken is dan geschikt.
 • 6. Met wie kan en wil hij samenwerken?
 • 7. Wat kan hij de beoogde partner bieden en omgekeerd. Zonder wederzijdse voordelen, zal de samenwerking slecht opschieten.
 • 8. Praat met beoogde partner of beiden echt willen en kunnen samenwerken.
 • 9. Is er een klik? Is er vertrouwen over en weer?
 • 10. Zo ja? Hoe kan de samenwerking opgestart worden?
 • 11. Kan een derde persoon helpen als procesbegeleider? Het LEI beveelt dit aan in de opstartfase van de samenwerking.
 • 12. Welke afspraken moeten er gemaakt worden en hoe worden die vastgelegd?
 • 13. Hoe houden de samenwerkers de samenwerking levendig?
 • 14. Hoe gaan ze om met moeilijke en gewijzigde omstandigheden?
 • 15. Hoe is afhankelijk van het succes de samenwerking uit te bouwen of juist te beëindigen?
Samenwerken gaat niet zomaar. De samenwerkingspartners moeten diepgaand praten en goed naar elkaar luisteren. Een procesbegeleider of adviseur kan al vanaf stap 1 uit het stappenplan voor de samenwerkingspartners van grote betekenis zijn.

Familie
In het stappenplan zou eigenlijk ook een stap moeten komen, waarbij wordt stilgestaan bij de rol en wensen van de partners en de kinderen van de ondernemers. In het agrarische bedrijf leven die soms dicht op de werkzaamheden, als ze er al niet aan deelnemen. Verder kan er nog gedacht worden aan personeel. Ook kan een familielid als personeel in dienst treden als bijvoorbeeld een broer liever 36 uur werkt als medewerker in plaats van 72 uur als ondernemer. Wel wijst het korte artikel al op de mogelijkheid dat er een bedrijfsopvolger komt.

Sectoroverstijgend
Samenwerking kan behalve horizontaal ook verticaal zijn. De agrariër levert aan een plaatselijke middenstander. De samenwerking wordt zo sectoroverstijgend. Ook zouden ondernemers gezamenlijk natuur- of landschapsbeheer kunnen oppakken. Het LEI ziet hier voordelen voor het hele platteland in plaats van alleen voor de ondernemers zelf die de koppen bij elkaar steken. De grote brochure gaat erg in op verbreding van het agrarische bedrijf en ziet de samenwerkers met succes het hoofd bieden aan diverse maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘samenwerking’

Meer informatie LEI, 31 oktober 2008: Nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemers

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.