Home

Achtergrond 1 reactie

Kwart miljard steun voor Franse boeren

De Franse boeren kunnen rekenen op een noodplan ter waarde van 250 miljoen euro om de financiële en andere problemen te boven te komen.

''Dit is een investering in een strategische sector voor onze economie. De regering geeft zich, onder leiding van premier Fillon, volop rekenschap van de moeilijkheden waarin de landbouw zich bevindt. Met deze 250 miljoen kunnen de boerenbedrijven het moeilijke jaar 2009 doorstaan,'' stelt het ministerie van landbouw.

Minister Michel Barnier van landbouw zegde het omvangrijke steunplan gisteren toe tijdens een breed overleg met vertegenwoordigers van de landbouw. Die top volgde op de grote demonstratie van meer dan 10.000 boeren van vorige week. Ook deze week zijn Franse boeren nog op veel plaatsen in actie gekomen.

Barnier wil vooral de door blauwtong geplaagde veehouders te hulp komen. Zo is 50 miljoen bestemd voor directe ondersteuning van schapenhouders 'om de door dierziekten geleden schade te compenseren'. De directe steun overbrugt de periode tot de Europese landbouwsteun herzien zal zijn, volgens Barnier waarschijnlijk in 2010. De helft van het toegezegde bedrag komt uit Europese middelen, de rest uit de Franse schatkist. Franse rundveehouders hebben dergelijke steunmaatregelen al eerder toegezegd gekregen.

Daarnaast kunnen boerenbedrijven voor 75 miljoen rekenen op verlaging van de belastingen en sociale lasten en voor rentesubsidie. Nog eens 75 miljoen is bestemd voor een vermindering van de energierekening. Voor dat bedrag wordt de korting op de dieselaccijns voor agrarisch bedrijf verlengd, kunnen 100.000 boeren een energie-analyse laten uitvoeren en komen er ook investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Peelvruijter

    Onbegrijpelijk dat de EC zich door een land laat dwingen steun te verlenen voor problemen die zowat alle boeren in Europa hebben.Maak nu eens echt beleid bv door het geld te besteden aan beeindigen van de quota's als dat het streven is. Deze manier van beleid dwingt alle Europese boeren actie te voeren omdat loont. Politci zijn schijtlaarzen!

Of registreer je om te kunnen reageren.