Home

Achtergrond

Geen extra onteigening voor natuur en recreatie

Verwerving van grond mag maximaal 10 procent met onteigening gebeuren voor realisering van natuurplannen en recreatiegroen. Ook moet gewerkt worden aan combinaties met productielandbouw en aan natuurbeheer door de huidige grondeigenaren. In 2010 wordt bekeken of alsnog meer onteigening nodig is. Hiermee legt het kabinet adviezen naast zich neer om nu meer grond te onteigenen. Overigens ligt de uitvoering in handen van de provincies.

De ministerraad besloot op voorstel van minister Gerda Verburg van LNV om vast te houden aan het beleid om gronden voor natuur en recreatiegroen in principe op vrijwillige basis te verwerven. Het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied om vaker en sneller grond te onteigenen, neemt het kabinet niet over.

Het kabinet verwacht dat de afspraak om maximaal 10 procent te onteigenen in de toekomst onder druk komt te staan, maar ziet nu nog geen reden het beleid aan te passen. Volgens het ministerie van LNV verloopt het aankopen van grond voor de EHS en voor recreatiegroen volgens planning, al zijn er in enkele provincies problemen. Voor het kabinet is onteigening voor natuur en groen pas aan de orde als alle andere opties niet succesvol zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een natuur- of recreatiegebied niet kan worden ingericht omdat de laatste boer niet wil vertrekken.

De Raad voor het Landelijk Gebied bracht op 24 januari 2008 haar advies uit onder de naam 'De mythologie van onteigening'. Volgens de Raad zorgt het toepassen van onteigening ervoor dat de doelen van het natuurbeleid (EHS) beter en efficiënter worden gerealiseerd. Onder onteigening wordt verstaan het verwerven op basis van volledige schadeloosstelling, zowel vrijwillig als bij gerechtelijk vonnis

Het aanleggen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en van grootschalig recreatiegroen ligt sinds 2007 geheel in provinciale handen. De provincies kregen daar budget voor van het Rijk. De provincies kopen met dat budget grond, maken er natuur en/of een recreatiegebied van en dragen het dan over aan een beheerder (bijvoorbeeld een provinciaal Landschap, een particulier of Staatsbosbeheer).

Het is niet altijd noodzakelijk om grond aan te kopen. Sommige natuurdoelen kunnen bijvoorbeeld prima gecombineerd worden met (verbrede) productielandbouw. Verder kunnen grondeigenaren, dus ook boeren, zelf de natuurdoelen op hun grond realiseren. Daar zijn subsidiemogelijkheden voor. Van deze en andere instrumenten kan volgens het kabinet nog creatiever gebruik gemaakt worden.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘EHS’

Meer informatie LNV, 21 november 2008: Grond voor natuur vrijwillig verwerven

Meer informatie Advies Raad Landelijk gebied ‘De mythologie van onteigening

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.