Home

Achtergrond

Geen cassatie voor toerekening sloopkosten aan landbouwgrond

De afboeking van gerooide boomopstanden valt niet onder de landbouwvrijstelling bij schoon opgeleverde grond. De staatssecretaris van Financiën deelt mee dat hij af ziet van het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof in Arnhem op 3 september 2008, nr. 07/00174. In de voorgelegde principiële zaak ging het over de toepassing van de landbouwvrijstelling.

Vrij vertaald was de aan de rechter voorgelegde vraag de volgende: als er landbouwgrond geleverd wordt, kunnen de sloopkosten nodig voor het schoon opleveren van de landbouwgrond dan ten laste van de winst gebracht worden of vallen deze kosten weg in de landbouwvrijstelling? Volgens het hof kunnen deze sloopkosten ten laste van de winst gebracht worden.

De voorgelegde zaak betrof de kosten van het verwijderen van een boomopstand door een fruitteler. De uitkomst heeft echter een veel grotere uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een tuinder die tuingrond vrij van opstallen wil leveren. Ook de sloopkosten van deze oude opstallen kunnen op basis van deze uitspraak ten laste van de winst gebracht worden.

De aan het hof voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Een fruitteeltbedrijf verkoopt cultuurgrond. De cultuurgrond moest vrij van boomopstanden worden geleverd. De boekwinst, behaald bij de verkoop van de cultuurgrond, bracht de tuinder onder de landbouwvrijstelling. De boekwaarden van de gesloopte boomopstanden bracht hij ten laste van de winst. Het hof overwoog dat de koopprijs betrekking heeft op de grond zonder boomopstanden. Bezien vanuit de verkoper is een boekwinst behaald op de verkoop van de grond (die onder de landbouwvrijstelling valt) en is een aftrekbaar verlies geleden op de boomopstanden.

De staatssecretaris stelt vervolgens geen beroep in cassatie in. Volgens hem is het oordeel van het hof dat de koper uitsluitend heeft betaald voor de grond van feitelijke aard, niet onbegrijpelijk en derhalve in cassatie niet met vrucht te bestrijden. Het voordeel dat onder de landbouwvrijstelling kan worden gebracht, staat daarmee vast. Het verlies op de boomopstanden valt niet onder de landbouwvrijstelling. De staatssecretaris verwijst naar een uitspraak in een vergelijkbare kwestie (Hof Den Haag 18 maart 1976, nr. 122/1975), in welke uitspraak hij heeft berust (Brief van 20 april 1976, nr. 27-606 841).

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 3 september 2008

Meer informatie Ministerie van Financiën, Fiscale Nieuwsflits, 14 oktober 2008: Boekwaarde boomopstanden kwam ten laste van de winst.
Toelichting staatssecretaris van 14 oktober 2008 nr. DGB 2008-5059

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.