Home

Achtergrond 196 x bekeken

GS Gelderland zien niets in bio-industrieterreinen

Gedeputeerde Staten van Gelderland voelen niets voor het burgerinitiatief "Megastallen naar bio-industrieterreinen". GS zegt dit in een reactie op een burgerinitiatief. Het verplaatsen van grote intensieve bedrijven is het belangrijkste punt uit dit voorstel.

Gedeputeerde Staten onderschrijven het belang van ruimtelijke kwaliteit in de landbouwontwikkelingsgebieden en een goede landschappelijke inpassing van nieuwe stallen. Het college is echter van mening dat de kwaliteit van de landbouwontwikkelingsgebieden, ook met de ontwikkeling van intensieve veehouderij, behouden kan blijven en acht verplaatsing van bedrijven naar een geconcentreerd bedrijventerrein geen reeële ontwikkeling. Het is duur en ook denkt het college dat de kans op verspreiding van dierziekten en gezondheidsrisico’s voor het personeel in de bedrijven te groot wordt. Gedeputeerde Staten achten het zeer ongewenst om het beleid zoals is vastgelegd in de drie reconstructieplannen en het Gelders streekplan, te wijzigen.

Op 3 december nemen Provinciale Staten een standpunt in.

Meer informatie Site van het burgerinitiatief
Lees ook Verburg tegen tijdelijk verbod megastallen
Lees ook Groningen ordent megastal de ruimte uit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.