Home

Achtergrond

EU onderzoekt staatssteun aan Farm Dairy

De Europese Commissie stelt een onderzoek in of de provincie Flevoland ongeoorloofde staatssteun verleende aan Farm Dairy Flevoland. In 1999 ontving dit zuivelbedrijf ontving €715 000 subsidie voor investeringen. De steun zou niet in overeenstemming zijn de regels die op het moment van de steunverlening van toepassing waren op staatssteun, zo maakt de EU 26 november 2008 bekend op haar website.

De Europese Commissie (EC) betwijfelt of de maatregelen verenigbaar zijn met de toen geldende staatssteunregelgeving, met name op het gebied van investeringen in verwerking en afzet van landbouwproducten. Deze voorschriften verbieden namelijk de verlening van investeringssteun voor zuivelproducten, tenzij de investering gepaard gaat met een substantiële innovatie.

Nederland gaf geen gevolg aan het verzoek van de Commissie om gegevens te verstrekken, zodat de Commissie kon nagaan of de investering toch strookt met de geldende voorschriften. Daarom besloot de Commissie om in het kader van de onderzoeksprocedure waarin de communautaire staatssteunregeling voorziet, na te gaan of deze steun verenigbaar is met het EG-Verdrag.

De volledige tekst van het Commissiebesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vanaf de datum van bekendmaking van dat besluit hebben Nederland en eventuele andere belanghebbenden een maand de tijd om te reageren. Na afloop van die periode beslist de Commissie zo spoedig mogelijk of deze maatregelen al dan niet verenigbaar zijn met de regels inzake de gemeenschappelijke markt.

Agrarisch Dagblad had een gesprek met Hans van Tilbeurgh van Farm Dairy. Van Tilbeurgh was verbaasd dat de EC na 8 jaar nog terug kwam op de verstrekking. De provincie verstrekte het geld om het bedrijf over te halen om in Lelystad een nieuwe vestiging te bouwen. Het provinciebestuur wilde eerst geld geven uit de Europese ontwikkelingsfondsen. Volgens de EC was de provincie er snel op gewezen dat het ongeoorloofde staatssteun zou zijn. Vervolgens gaf de provincie het geld onder de noemer schadevergoeding, omdat de subsidie al was toegezegd aan Farm Dairy. Doch de Commissie vindt de verstrekking ook onder deze noemer ongeoorloofd. Farm Dairy zou het geld terug moeten geven, maar volgens het artikel in het Agrarisch Dagblad is dit bedrijf dat niet van plan.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘staatssteun’

Meer informatie Europa.nu, november 2008: Europese Commissie stelt onderzoek in naar Farm Dairy Flevoland in Nederland

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.