Home

Achtergrond 10 reacties

Duurzame energie uit mest is een schijnoplossing

In de strijd tegen de opwarming van de aarde wordt naar de meest uiteenlopende oplossingen gegrepen. Helaas zijn sommige oplossingen in de praktijk niet zo duurzaam en milieuvriendelijk als ze op het eerste gezicht lijken, meent Esther Ouwehand.

Esther Ouwehand is Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren.

Het zijn tijden van crisis. De wereld warmt op, heeft honger en verliest in angstaanjagend tempo zijn natuurlijke hulpbronnen. Willen we die crises kunnen aanpakken, dan moeten we groot denken.

Helaas zien we dat in de strijd tegen de opwarming van de aarde volop wordt gegrepen naar doekjes voor het bloeden. Miljarden euro’s subsidie zijn ermee gemoeid. Dat is wat mij betreft terecht, maar voorwaarde is wel dat de ontvangers investeren in écht duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals zonnetechnologie.

Het begrip duurzaamheid wordt echter aan alle kanten uitgehold. Dubieuze praktijken worden met de groene mantel der liefde bedekt en burgers worden voor het lapje gehouden. Het groene etiket voor mest als energiebron, is in werkelijkheid donkerbruin als een kolencentrale.

Zowel het verbranden als het vergisten van mest om energie op te wekken is allesbehalve duurzaam. Nederland kent als gevolg van een immense veestapel een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat de kringloop in de Nederlandse veehouderijsector de afgelopen decennia bruut is verstoord.

Grote hoeveelheden veevoer worden geïmporteerd uit Latijns Amerika. De productie daarvan veroorzaakt de uitstoot van grote hoeveelheden CO2. Veevoer wordt verbouwd op gronden waarvoor tropisch regenwoud is gekapt. Daarbij zijn grote hoeveelheden CO2 vrijgekomen.

Bovendien is mest het resultaat van een zeer inefficiënte vorm van eiwitproductie omdat vele kilo’s plantaardig eiwit nodig zijn voor de productie van 1 kilo dierlijk eiwit.

Zolang de kern van de problemen niet wordt aangepakt, is mestvergisting niet meer dan symptoombestrijding. Mestverbranding is nog schrijnender, omdat de natuurlijke kringloop daarbij nog verder doorbroken wordt.

Het kan zijn dat de landbouwminister nog teveel is verblind door het vuur dat zij onlangs in de eerste kippenmestcentrale ter wereld heeft ontstoken en dat de milieuminister in haar drang om meters te maken blij is met elke dode mus, want ik begrijp de miljoenen euro’s steun voor dit soort projecten niet.

Wie echt álle factoren in ogenschouw neemt moet concluderen dat duurzame energie uit mest slechts een schijnoplossing is. Wie echt een bijdrage wil leveren aan een duurzame energievoorziening investeert in zonnepanelen, niet in mest.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  vette big

  Als ik de standpunten van de pvdd langs elkaar leg dan moet ik concluderen dat de pvdd in feite ageerd tegen de mensheid. Als de mensheid niet bestaat kunnen de dieren hun gang gaan. Bij de SP moeten kamerleden een deel van hun selaris in de partijkas stoppen. Wellicht kunnen de kamerleden van de pvdd zich laten steriliseren.

 • no-profile-image

  varkenshoudster

  Goed gesproken Rick uit Vlaardingen, zo is het maar net. De dame van de PvD kakelt als een kip zonder kop, heeft nergens geen verstand van.

 • no-profile-image

  dirk

  Linda heeft geen relevante kennis van zaken,laat haar maar!10 jaar geleden was er alleen maar hulde als mestverbranding er zou komen ,maar nu zie je hoe ze zijn,onbetrouwbaar.Het enigste wat ze willen is veganisme,communisme en extreem links gevaarlijk gedrag in een alles door de staat controleerbare burgers,punt.Jammer dat ze hier nooit letterlijk op willen reageren.

 • no-profile-image

  NAM

  Het bericht hieronder geeft aan hoe bizar er gedacht wordt de PVDD en aanhang. Een ieder die logisch denkt kan weten dat de ruimte langs de landingsbanen op Schiphol gebruikt worden door vliegtuigen
  die weleens van de baan kunnen raken. En dus zeker niet de juiste plek zijn voor een dure zonne-energie centrale:

  Duurzame opwekking van 25% van de totale elektriciteitsbehoefte van Schiphol mogelijk bij benutting graslanden en daken voor zonne-energie.

  Aanbeveling NGPF: Schiphol kan grootste zonnekracht centrale van ons land worden

  De Nicolaas.G.Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, heeft een aanbeveling voor Schiphol geschreven over de benutting van graslanden naast start- en landingsbanen op de luchthaven en de daken van vrachtgebouwen.

  De graslanden die nu nog vogels aantrekken die in botsing kunnen komen met het vliegverkeer, zouden kunnen worden benut voor de aanleg van zonnepanelen, zoals eerder gebeurde op bijvoorbeeld de luchthaven van Denver.

  Daarmee zou Schiphol zich kunnen ontwikkelen tot de grootste zonnekracht centrale van Nederland en tot één van de meest milieuvriendelijke luchthavens van de wereld.

  Met een investering van 250 miljoen euro is een zonnekrachtcentrale te bouwen van 50 MW die een jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit op zal wekken van 40 GWh dit is 25 % van de totale elektriciteitsbehoefte van de luchthaven. Volgens het Klimaatplan Schiphol, wil de luchthaven in 2020 tenminste 20% van haar eigen energiebehoefte kunnen vervullen met duurzame energie.

  Bijkomend voordeel van de inzet van zonnepanelen in de plaats van grasland is dat het luchthaven gebied minder aantrekkelijk wordt voor vogels, die nu verjaagd en geschoten worden. Zo kan de veiligheid van het vliegverkeer samen gaan met dier- en milieuvriendelijke maatregelen, terwijl het afschot op en rond Schiphol kan worden beëindigd.

  Op dit moment worden er jaarlijks vogels geschoten op en rond Schiphol.

  Overigens is de nu toegepaste landbouw direct naast de luchthaven buitengewoon aantrekkelijk voor grote aantallen vogels die dwars over de startbanen vliegen. Dit geldt vooral voor de Polderbaan. Dit verergert de problematiek, terwijl het volgens de voorschriften van de luchtvaartautoriteiten in bijvoorbeeld de USA verboden is om landbouw te bedrijven dichter dan 3 km rond de luchthaven. Doordat Nederland dergelijke regels niet aanhoudt, worden meer vogels aangetrokken naar de omgeving van de luchthaven dan wenselijk c.q. toelaatbaar is. Daarmee is de vliegveiligheid in co-existentie met dieren onnodig in geding. Ook deze landbouwterreinen zouden voor zonne-energie benut kunnen worden voor de opwekking van zonne-energie, waarmee de luchthaven nog veiliger en milieuvriendelijker zou kunnen worden dan het geval al is bij benutting van de huidige grasstroken naast start- en landingsbanen.

 • no-profile-image

  roy kleizen

  Het is totaal irrelevant om het onderwerp 'mestvergisting- of verbranding' af te keuren door een relaas tegen de veehouderij af te steken.

  Dit is vergelijkbaar met het afkeuren van het netjes verwerken van huishoudelijk afval omdat dit afval veroorzaakt wordt doordat er te veel mensen zijn die teveel rommel veroorzaken..

  Kijk aub naar de feiten:
  Voor zonne-energie, krijgt u als producent 33 eurocent per Kilowattuur (KWh) vergoed. (Voor wind op land is dit 2,8 eurocent per Kwh. Voor verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en mest-vergisting is dit 5,3 eurocent per Kwh. Voor gas gaat het om 7 eurocent per kubieke meter.)

  Dit citaat van het ministerie van Vrom toont al aan dat voor het produceren van stroom door mestvergisting/verbranding veel minder subsidie nodig is dan voor het produceren van zonne-energie!

  Daar komt bij dat voor het produceren van zonne-panelen zoveel energie benodigd is dat de panelen 20 jaar dienst moeten doen om die energie er weer uit te halen.

  Ook wordt bij mestvergisting de uitstoot van methaan uit mestopslagen en kelders vermindert, waardoor de CO2-reductie per geproduceerde kWh veel groter is (tot wel 10 * afhankelijk van het aandeel mest in het 'rantsoen') dan bij het toepassen van zonne- of windenergie.

  Kortom:
  Wie echt alle factoren in ogenschouw neemt moet concluderen dat Esther Ouwehand niet goed over deze kwestie heeft nagedacht. Wie echt een bijdrage wil leveren aan een duurzame energievoorziening investeert in mestvergisting, niet in zonnepanelen. Tenzij je een afkeer hebt van alles wat maar iets met de veehouderij te maken heeft natuurlijk..

 • no-profile-image

  linda

  Met de komst van de PvdD gunt zelfs het AGD de agrarier een blik op de realiteit. Goed dat dit artikel zo helder en duidelijk de mestproblematiek aankaart. Uiteindelijk zullen de oogkleppen bij zelfs de meest fervente bio-industrie aanhangers afgeworpen moeten worden. Men kan niet meer om deze waarheid heen. Meat the truth.

 • no-profile-image

  duurzame

  Esther, je weet echt niet waarover ze praat. En Agd, waarom geen auteur vermeldt?
  Het produkt uit mest wat vergist of verbrand wordt is precies hetzelfde als aardgas nl. methaan. En als je weet dat voor de produktie van kunstmest 10% van het totale aardgasgebruik wordt aangewend dan stemt dit tot nadenken.
  Zeker als je bedenkt dat na vergisting van mest alle voedingselementen voor plantaardige produktie behouden blijven.
  Esther, je kunt je beter inzetten voor de vervanging van kunstmest door dierlijke mest. Dan is er pas echt milieuwinst; je houdt aardgas over bij de produktie van voedingsstoffen voor plantaardige produktie.
  Esther, ga samen met de anonieme auteur van dit artikel naar DSM om daar het aardgasverbruik en de CO2 uitstoot voor de produktie van kunstmest aan de kaak te stellen.

 • no-profile-image

  Rick

  Dit 'artikel' is niets meer dan een losse verzameling algemeenheden en dooddoeners. De schrijfster wordt hierbij niet gehinderd door enige kennis van zaken. Het opnoemen van een reeks zaken zonder (wetenschappenlijk onderbouwde) causale verbanden te leggen is tot daar aan toe (van een wild om zich heen slaande politica moet je niet al te hoge verwachtingen koesteren). De gemakzuchtige conclusie dat je de kern van het probleem aanpakt door te investeren in zonnepanelen is van een stuitend simplisme waar we helaas veel te vaak bij uw soort politici mee geconfronteerd worden.
  Heeft u zich wel eens verdiept in hoe millieu vervuilend de fabricage van zonnepanelen is?
  Het mestoverschot probleem pak je niet aan door zomaar een niet wetenschappelijk onderbouwde oplossing te poneren.
  Wie echt een bijdrage wil leveren aan een duurzame energievoorziening denkt eerst na voordat men zomaar wat roept en laat het over aan deskundigen. U behoort niet tot die laatse groep. U behoort toe aan het overschot aan politici met een overdaad aan scoringsdrang.

 • no-profile-image

  dirk

  Beste NAM, hoeveel subsidie gaat er gepaard met al die zonnepanelen, ik las dat koeiestront een goedkopere manier is om stroom op te wekken. U gaat aan een belangrijk feit voorbij: laat heel schiphol opdoeken, kunnen de vogels weer rustig vliegen, de mensen weer rustig slapen en het scheelt een heleboel energie. Laten we even bij de les blijven.
  Poep is er genoeg in dit land, dus kunnen we er beter iets nuttigs mee doen. Mensen zouden zelf wat positieven moeten zijn, en investeren in projecten met poep. De dieren eten voor een groot deel de restprodukten uit de voedingsindustrie, de dieren maken er een hoogwaardig eiwit van voor de mens. De restprodukten (poep) worden omgezet tot energie en meststoffen. Op deze manier wordt alleen maar de kringloop versneld. De pvdd is slechts uit op een ding, nl geen dierhouderij, allemaal vegetarisch. Als een sekte proberen ze iedereen met leugens en halve waarheden hun wil op te leggen. Gelukkig worden de boeren er niet meer warm of koud van en gaan ze gewoon door met innovatieve dingen.

 • no-profile-image

  a stokman

  "Veevoeders uit latijns amerika"worden geteeld voor humaan voedsel. (plantaardig eiwit....)
  De voor mensen onverteerbare resten gaan naar de herkauwers.
  Bij de groei van dit voedsel wordt CO2 opgenomen en zuurstof afgegeven........

  Na omzetting naar melk en vlees en energie voor de dieren blijft mest, lees kunstmest vervanger en groene energie over.

  Conlusie: melkveehouderij is zeer duurzaam inclusief de vergisting van de mest.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.