Home

Achtergrond 235 x bekeken

Duurzaamheid cruciaal voor landschapsbeheer

Het Nederlandse landschap staat al jaren onder grote druk. Het beheer van kenmerkende landschappen moet duurzamer, betoogt Piet Jansen, gedeputeerde voor landelijk gebied, landbouw en water in Overijssel.

Bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties onderschrijven in het Landschapsmanifest dat het landschap van ons allemaal is en dat we daar allen ook verantwoordelijk voor zijn.

Maar hoe geef je dat handen en voeten? En wie gaat dat betalen? Vrij vertaald de vraag van minister Verburg aan de Taskforce Financiering Landschap van Rinnooy Kan.

De minister heeft eerder voorgerekend dat een investering in landschap bijna 18 miljard euro oplevert! Voor Overijssel heeft KPMG de toegevoegde waarde van het Overijsselse landschap becijferd op 500 miljoen euro per jaar. Een duidelijke bijdrage aan het regionale inkomen.

Je zou dan ook verwachten dat alle partijen flink investeren in landschap. Maar dat gebeurt (nog) niet. Nu voeren grondeigenaren vaak het beheer uit voor eigen rekening of met kortlopende en niet kostendekkende subsidies. De duurzaamheid van het beheer is hiermee niet gewaarborgd. Rinnooy Kan adviseert daarom provinciale landschapsfondsen in te stellen.

Deze aanpak sluit nauw aan bij de Overijsselse Groene en Blauwe Diensten. Provincie en gemeenten stellen in regionale landschapsfondsen samen geld beschikbaar voor het beheer van het landschap. Private financiers sluiten zich hierbij aan. Doordat de regio bepaalt hoe het geld wordt ingezet, ontstaat sterke verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor het landschap in de regio.

Wij gaan uit van langlopende afspraken voor het beheer (dertig jaar). Aanpassing van de agrarische bedrijfsvoering is hierdoor een reële optie én investeerders hebben zekerheid dat het landschap duurzaam is beheerd. De eerste contracten met agrariërs zijn gesloten. Gezonde agrarische bedrijven dragen zo voor een reële vergoeding bij aan de instandhouding van ons landschap.

Eén belangrijke schakel ontbreekt nog: het rijk. Ik wil daarover graag met de minister in gesprek. De timing hiervoor is perfect. De provincies en het ministerie van LNV werken aan een nieuwe regeling voor de financiering van natuur en landschap. De nieuwe inzichten van de Taskforce moeten we daarin verwerken. Zodat inwoners en bezoekers van onze provincie ook over dertig jaar nog kunnen genieten van het karakteristieke Overijsselse landschap.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.