Home

Achtergrond 264 x bekeken

Duits QS: afspraken castratie vastleggen

Criteria voor een wederzijdse erkenning van Duitse en Nederlandse castratiemetho­den moeten worden vastgelegd.

Dat zegt Katrin Spemann, coördinator vee- en varkenshouderij/vlees bij de Duitse kwaliteitsdienst QS.

Biggencastratie is sinds enkele maanden ook in Duitsland een thema. Om het dierenwelzijn echt te verbeteren, dient de castratie van biggen zonder verdoving zo snel mogelijk te worden afgeschaft. De bij betrokken partners in QS hebben op 21 oktober de doelstelling geformuleerd helemaal af te zien van castratie.

Op dit moment kan castratie nog niet worden afgeschaft, omdat er onvoldoende beproefde en betrouwbare methoden voor de identificatie van geurbelaste dieren beschikbaar zijn. Om tegemoet te komen aan de eis van de dierenbescherming wordt in Duitsland daarom ingezet op castratie met toepassing van pijnstillende middelen.

In het QS-systeem wordt de inzet van middelen ter behandeling van de pijn verplicht. Daarvoor moeten echter in de weken voor 1 januari 2009 door de farmaceutische industrie, de autoriteiten en de administratie de nodige voorwaarden worden gecreëerd. Wij mikken erop deze richtlijnen voor de praktijk binnenkort op te stellen, zodat de concrete maatregelen in de volgende QS-vakcommissievergadering in januari 2009 kunnen worden vastgelegd.

Veruit het grootste deel van de mannelijke biggen wordt momenteel nog gecastreerd. Niettemin zijn de pogingen geïntensiveerd om beren te mesten. De vleesbranche beklemtoont telkens weer dat de herkenning van vlees met een berengeur de oplossing is. De inzet van een zogeheten elektronische neus aan de slachtband moet absoluut betrouwbare resultaten opleveren.

Voor de sector is het van belang dat het niet tot een marktdeling komt. Een gedeeltelijke scheeftrekking van de markt of zelfs stigmatisering van afzonderlijke producten zou van negatieve invloed zijn op de markt.

Met het oog op discussie in heel Europe benadrukt QS dat dierenwelzijn een zaak is die in zijn geheel bekeken moet worden. De verschillende methoden dienen naast elkaar te kunnen staan. Dat geldt ook voor de afwijkende aanpak in Duitsland en Nederland. Terwijl Duitsland inzet op pijnbehandeling, voert Nederland castratie met CO2-verdoving in.

Daar de handel in dieren en vlees over en weer plaats vindt en er een bilateraal akkoord tussen het IKB-systeem en het QS-systeem bestaat, moeten criteria voor een wederzijdse erkenning van de verschillende methoden worden vastgelegd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.