Home

Achtergrond

Dierverzorging moet voorop staan in megastal

Voor het welzijn van een dier is verzorging essentieel.

Het is de vraag of houders van megastallen genoeg tijd en vakbekwaam personeel inzetten voor dierverzorging, aldus Hans Hopster, onderzoeksleider dierenwelzijn bij de ASG/Wageningen Universiteit en lector dierenwelzijn aan Van Hall Larenstein.

Over megastallen is veel discussie. Deze gaat ook over het welzijn van dieren. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat dieren in een megastal per definitie slechter of beter af zijn dan dieren in gangbare systemen.

Er is nooit aangetoond dat varkens, koeien of kippen buiten de fysieke en sociale beperkingen van hun eigen hok of groep, nadeel ondervinden van grote aantallen soortgenoten in belendende hokken of stallen. Afgezien misschien van een hoger infectierisico door een hogere dierdichtheid. Wat voor dieren van belang is, is de eigen groep en de leefruimte en inrichting die daarvoor beschikbaar is. Voor ons mensen is een lange, volle intercitytrein immers ook niet erg, mits je zelf maar comfortabel kunt zitten.

Niettemin zie ik een groot risico dat het individuele dier in een groot bedrijf verder wordt gemarginaliseerd tot productiefactor. Terwijl in onze samenleving daarentegen de morele positie van het individuele dier aan belang wint. Grote koppels melkkoeien die uit efficiency overwegingen niet langer weidegang krijgen. Ik denk dat dit het imago van de veehouderij absoluut geen goed zal doen.

Vanuit het dier bezien is voor mij echter de belangrijkste vraag welk deel van de totale arbeidsbehoefte in megastallen kan worden gereserveerd voor deskundige en individuele zorg voor dieren. Het is sowieso de vraag waar we in de veehouderij in de toekomst gemotiveerd en kundig personeel vandaan halen. Het aantal mbo-leerlingen in de veehouderij bereikte in 2007 een dramatisch dieptepunt.

Dierlijke productie is complex. Voor de beheersing van de houderijomgeving kan met technologie veel worden bereikt. Voor de bewaking van het functioneren van de dieren (qua gezondheid en gedrag) is echter het vakbekwame en toegewijde menselijke oog nog steeds onmisbaar. Het door de dierverzorger tijdig onderkennen van afwijkingen is essentieel voor het individuele welzijn van dieren.

Wat mij betreft is de kwaliteit van de dierverzorging op megabedrijven dan ook hèt belangrijkste aandachtspunt. Om maatschappelijk draagvlak te verkrijgen moeten mega-ondernemers daar in het belang van de dieren duurzaam in investeren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.