Home

Achtergrond

Compromis voorop

De kogel is door de kerk: de EU-landbouwministers zijn tot een vergelijk gekomen over het Europees landbouwbeleid tot 2013.

Het is, zoals te verwachten viel, een compromis geworden met voor elk wat wils. Landbouwminister Gerda Verburg was vooral opgeto­gen over de verruiming van het zuivelquotum met in totaal 6,5 pro­cent. Een ruimer quotum was voor haar prioriteit nummer één.

Toch is het resultaat aanzienlijk minder dan de Nederlandse inzet: die was 12 tot 18 procent erbij tot aan de afschaffing van de quotering in 2015. Anderzijds bieden de evaluaties in 2010 en 2012 de mogelijkheid om in­dien nodig de quota verder te verruimen. De teleurstelling bij LTO is dan ook begrijpelijk.

De landbouworga­nisatie had liever gezien dat Nederland, net als Italië, de 5 procent ver­ruiming direct in 2009 zou kunnen benutten. Volgens betrokkenen van het ministerie is dat wel geprobeerd, maar heeft Verburg niet het on­derste uit de kan willen halen; het bereiken van een compromis is nu eenmaal een kwestie van geven en nemen.

Deze opstelling siert de minister. Voor een goed functioneren van de EU is het van vitaal belang dat lidstaten niet uitsluitend kijken naar hun eigenbelang. De tijd dat Nederland, als een van de rijkste EU-lan­den, op genante wijze voortdurend hamerde op de eigen nettobetalers­positie hebben we hiermee hopelijk achter ons gelaten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.