Home

Achtergrond 179 x bekeken

Brevet van onvermogen

De boodschap van ZLTO-voorzitter Antoon Vermeer over het ammoniakoverleg met het ministerie van LNV is ontluisterend.

De ambtenarij op het ministerie van LNV wil waarschijnlijk niet meewerken aan en is in ieder geval niet in staat om een goede uitweg te vinden uit de impasse rond de Natura 2000-gebieden. Dit kan op twee dingen wijzen: incompetentie of ambtelijke ongehoorzaamheid. De minister zegt wel een oplossing te willen. Hoe het ook zij, op dit punt is het aan de minister om passende maatregelen te treffen. Want weigerende ambtenaren zijn voor de minister een brevet van onvermogen.

Voor het overige: goed dat LTO Nederland en de andere spelers in het Natura 2000-overleg verder om deze Haagse obstakels heen gaan. Al blijft het jammer dat de rijksoverheid zo in gebreke blijft. Ook lagere overheden en andere betrokkenen moeten in gezamenlijk overleg een uitweg kunnen vinden. Als zij de hoogste rechter ervan kunnen overtuigen dat een ontwikkelingsbeleid voor landbouw en natuur minder ammoniak oplevert dan stilstand doet, is veel gewonnen. Dat vergt nog wel het nodige huiswerk.

Er zijn harde garanties nodig dat de voorgestelde aanpak resultaat oplevert. Als echter is aan te tonen dat bedrijfsontwikkeling minder vervuiling oplevert, wie zal dan tegen zijn?

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.