Home

Achtergrond 9 reacties

Ammoniak nog groter knelpunt

Ammoniak is voor veebedrijven een nog groter knelpunt dan tot nu toe werd aangenomen.

Dit volgt uit de jongste berekeningen van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en andere instituten over het ammoniakgat en de depositie van ammoniak. De instituten constateren dat veel meer ammoniak neerslaat op natuurgebieden dan toe nu toe werd aangenomen. Dit komt volgens de wetenschappers omdat natuurgebieden relatief stikstofarm zijn en daarom gemakkelijker en ook meer ammoniak opnemen dan de meestal al rijk van stikstof voorziene landbouwgronden en gewassen.

Het rapport over het ammoniakgat vormt extra munitie voor de Commissie-Trojan, die het kabinet moet adviseren over het ammoniakbeleid. Naar verwachting neigt de commissie ook zonder het rapport al naar een advies tot extra bescherming van Natura 2000-gebieden. Het PBL meldde vorige week dat het rapport over het ammoniakgat niet hoeft te leiden tot strenger ammoniakbeleid. Dit behoeft nuancering, aldus het plabureau.

Om te voldoen aan de Europese ammoniak-eisen (NEC-plafond) is geen strenger beleid nodig. Het NEC-plafond voor Nederland is 128 kiloton. De huidige emissies worden geraamd op 130 kiloton. Voor het Natura-2000 beleid gelden echter andere eisen, die niet landelijk, maar lokaal gezien van belang zijn. Volgens dit onderzoek moeten veebedrijven bij Natura-2000 gebieden aan nog strengere eisen voldoen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  w

  Waarom weet ik niet, het gaat schijnbaar weer te goed met de landbouw in de ogen van die malle pietjes en doorgeleerden..... Welke dingen krijgen we nu nog meer voorgeschoteld? Misschien nog een paar keer een grote politieke ziekte bedenken als mkz, vogelpest etc etc...ach dan ben je zo langzamerhand de meeste boeren in Nederland wel kwijt en zal het eindelijk een ruwe natte bende worden. Alles zal mooi verwoekeren. Steeds meer muggen zullen er komen zodat geen mens straks meer in z'n hempie meer kan genieten van het mooie weer....
  gaat mooi zo!! Hulde aan alles doorgeleerde mafketels in Nederland

 • no-profile-image

  Bestuurder

  Het is een kwestie van liegen en bedriegen! Dat soortje moet je naar huis jagen. Hoe is het in gods naam mogelijk dat ze in Nederland nog de kans hebben om zulke onzin kunnen uitkramen! Geen wonder dat het geld verdamp! Gewoon doorboeren en alle idiote wetten aan je laars lappen! Anders ga je er zelf aan kapot. Dit is mijn conclussie na jaren van besturen en onderzoeken van de feiten! We hebben wel wat anders te doen, laten we daar onze energie in steken!!!

 • no-profile-image

  Marian

  Onder het mom van Natura 2000 kan de minister veel: zogenaamd ammoniakgevoelige soorten toevoegen in de aanwijzingsbesluiten, bestaand gebruik vergeten aan te melden bij Brussel en dan vervolgens gevraagde NBwet vergunningen weigeren op basis van ammoniakdepositie (zonder schadeloosstelling bij tijdelijke vergunningen, want u had kunnen weten dat....). De NMV stelde deze foute gang van zaken, die de basis is voor de ammoniakproblematiek, gelukkig aan de kaart. Maar LTO is toch accoord gegaan met de verzwaring (door toegevoegde soorten in de aanwijzingsbesluiten) en dus verantwoordelijk voor de aanscherping van ammoniakeisen. WANT IN NL VOLDOEN WE ALS LANDBOUW AAN DE NEC-RICHTLIJN, DE ENIGSTE RICHTLIJN OVER AMMONIAK, DUS VERZWARING IS NIET VEREIST. Ned. is de enigste EU-lidstaat die toetst aan de Kritische depositie waarde, maar zelfs daar doet LTO niets mee. De intensieve veehouderij en melkveehouderij worden gewoon tegen elkaar opgezet en LTO is de lachende derde!!!!!

 • no-profile-image

  Els van Dorst

  Het is ongelofelijk hoe snel de wetenschappelijke inzichten wisselen.......vorige week was het probleem 25% kleiner en nu voor de Natura 2000 gebieden weer aanmerkelijk groter. Tja wat wil je als de overheid Natura 2000 koste wat het kost wil realiseren én zelf het zogenaamd onafhankelijke onderzoek financiert. Trojan heeft gezegd dat NL niet eenzijdig op ammoniak mag focussen en zeker niet uit één sector. Maar ja , bij het opstellen van de huidige beheerplannen wordt daar gewoon niets mee gedaan. NL IS DE ENIGSTE EU-LIDSTAAT DIE TOETST OP DE KRITISCHE DEPOSITIEWAARDE!!!!!!Als we dan nog een krachtige belangenbehartiger hadden gehad dan was het tij nog te keren, maar ZLTO en LLTB zijn zelfs accoord gegaan met verzwarende doelen voor Natura 2000 die in de aanwijzingsbesluiten zijn toegevoegd door NL. DUS DANKZIJ ONZE BELANGENBEHARTIGER MOETEN WE 2 KEER ZOVEEL ALS BRUSSEL VOORSCHRIJFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  De boer weg en ziektes als malaria en pest terug. Wat smaakt de Haagse bluf toch weer lekker.

 • no-profile-image

  Boer

  Ik kan me als boer goed voorstellen hoe belazerd jullie je daar in nederland moeten voelen.En dan wordt ook nog verwacht dat je het dooie gewicht dat de regeltjes bedenkt en telkens naar believen aanpast daarvoor betaald.En waarvoor?Wat een kapitaalvernietiging,en allemaal voor niets.Zelfs de natuur wordt er niet beter van.Waarom wordt al dat geld dan zomaar weggegooid?Omdat nederland denkt dat ze het bij het juiste eind hebben en dat de rest van de wereld fout zit?

 • no-profile-image

  gert

  zo kun je een klein probleem flink opblazen ,er waren heel wat milieulobbyisten bij deze onderzoeken betrokken,dan is de uitslag geen verrassing

 • no-profile-image

  theo

  T is een kwestie van tijd en we krijgen in ons land de eerste stukjes woestijn !!!!!!!!!
  Onze voorouders zullen zich omdraaien in d,r graf zich kapot gewerkt zodat der nazaten tevreten hadden.

 • no-profile-image

  Anne

  AGD redactie maakt graag van ammoniak een probleem, dit soort verhaaltjes bevatten geen feiten maar enkel verwachtingen en aannames van de auteur zelf! Hiermee toont auteur zich een amateur!!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.