Home

Achtergrond

Akkerbouwers hebben meer aardappelen afgeleverd

Akkerbouwers hebben sinds de oogst meer aardappelen verkocht dan vorig jaar.

Half november was ongeveer 1,4 miljoen ton aardappelen afgeleverd. Vorig jaar was dat ruim 1 miljoen ton. Het Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) van het Productschap Akkerbouw heeft een enquête gehouden onder 439 telers die samen 7.700 hectare consumptieaardappelen hebben geteeld met als peildatum 15 november. Het blijkt dat toen 1,4 miljoen ton aardappelen was verkocht af land of uit de schuur. Dat is 38 procent van de bruto opbrengst aan aardappelen. Vorig jaar was rond deze tijd ruim 1 miljoen ton verkocht.

Het BAI constateert dat de grotere telers nu zo’n 32 procent van de aardappelen hebben afgeleverd. Dat zijn omgerekend naar de hele sector zo’n 800 bedrijven met 20 tot 50 hectare consumptieaardappelen, die samen goed zijn voor een derde van het totale areaal consumptieaardappelen.

Er ligt nu nog bruto 2,4 miljoen ton aardappelen in de bewaring. Hiervan is bijna 1,2 miljoen ton al verkocht via contracten, maar nog niet opgehaald bij de teler. Dat is evenveel als half november 2007. Er zijn dus nog 1,2 miljoen ton vrije aardappelen. Dat was vorig jaar 1,3 miljoen ton.

Het tarragehalte in de tot nu toe afgeleverde aardappelen ligt op ongeveer 7,5 procent. Dat was vorig jaar 10 procent. "Netto is er dus ongeveer 1,3 miljoen ton afgeleverd tegenover ruim 900.000 ton medio november vorig jaar", meldt het BAI. Het bureau heeft niet laten onderzoeken waarom de aardappelen dit jaar versneld zijn afgeleverd.

Er is dit jaar bruto 3,8 miljoen ton consumptieaardappelen gerooid van 69.000 hectare. De bruto opbrengst is 8 procent hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Vergeleken met vorig jaar is het areaal 4 procent gedaald, terwijl de bruto opbrengst 6 procent stijgt. Per hectare is 55 ton geoogst tegenover 50 ton in 2007. Van de bruto opbrengst gaat 75 procent naar de verwerkende industrie en de rest naar de versmarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.