Home

Achtergrond 169 x bekeken

Agrariërs onderschatten eigen mogelijkheden buiten hun bedrijf

Boeren en tuinders gaan steeds vaker aan de slag buiten het eigen bedrijf. Ze realiseren zich lang niet altijd wat ze waard zijn in de markt. Hun arbeidspotentieel op én buiten het boerenerf kan beter benut worden, zo zegt Peter Baltus van Projecten LTO Noord. LTO Nederland en enkele overheden lanceerden daarom de website ‘Boer zoekt klus’ (www.boerzoektklus.nl).

Naast hun activiteiten op het erf zijn boeren en tuinders en hun potentiële opvolgers in toenemende mate op zoek naar werk buiten hun eigen erf. Ze maken aan de andere kant ook volop gebruik van mensen, die hun veelal gespecialiseerde diensten als ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) aanbieden. De nieuwe website is bedoeld als hulpmiddel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Baltus: ”Mensen in de agrarische sector staan bekend als harde werkers, die weten van aanpakken. De schaalvergroting in de agrarische sector gaat door. Er zijn ook ondernemers van wie het bedrijf om wat voor reden dan ook niet groeit en die er iets bij gaan doen. Ondernemen buiten het erf is ook een vorm van ondernemerschap.”

Uit onlangs gehouden en nog niet gepubliceerd onderzoek van het LEI in opdracht van het ministerie van LNV is gebleken dat één op de drie agrarische ondernemers een of meerdere klussen uitbesteedt aan ZZP’ers. Op vier van de tien agrarische bedrijven blijft dat beperkt tot minder dan honderd uur per jaar. Op tien procent van de bedrijven werden duizend of meer uren gewerkt door ZZP’ers. Veertien procent van de agrariërs geeft aan wel eens buiten het eigen bedrijf te werken als ZZP’er.

Volgens Baltus snijdt met deze vorm van arbeidsbemiddeling het mes aan twee kanten: enerzijds kan een extra inkomstenbron worden gevonden voor en door agrarische ondernemers of hun zoon of dochter, die het bedrijf gaat overnemen. Anderzijds kan de site een prima bron zijn om uit te putten als je werk op je bedrijf uitgevoerd wilt hebben. ”Ook komt het regelmatig voor dat mensen, die hun bedrijf hebben beëindigd, in de buurt als ondernemer weer werk vinden die hen prima past en waar hun kwaliteit en ondernemerschap tot hun recht komen”, aldus de projectleider.

Op de website is ook volop informatie te vinden over de rechten en plichten als ZZP-er en de bijna onmisbare Verklaring Arbeids Relatie (VAR). Inspecties zien werkzaamheden al snel als in dienstverband uitgevoerd en heffen dan loonbelasting en andere werknemerspremies. Zelfs als de klusser een VAR heeft, moeten beide partijen opletten dat het werk niet uitgelegd kan worden als uitgevoerd in een gezagsverhouding.

De site van LTO, ondersteund door Colland fonds, het ministerie van LNV en provincie Zuid-Holland is gericht op mensen die diensten aanbieden en op opdrachtgevers die op zoek zijn naar een (collega) boer of tuinder, die als ZZP'er een klus uit handen kunnen nemen. Er wordt onder andere samengewerkt met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid ‘Rijn Gouwe’en de Kamer van Koophandel Den Haag.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘verbreding’

Meer informatie Website Boer zoekt klus

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.