Home

Achtergrond 389 x bekeken

Afschrijving op insteekpachtrecht kan in familie-cv

Afschrijving op een insteekpachtrecht is mogelijk als cultuurgrond in een familie-cv wordt ingebracht. Het feit dat aan de inbreng in de cv fiscale motieven ten grondslag liggen (het realiseren van een onbelaste waardestijging) en dat er geen sprake is van een bedrijfsopvolging, maar van het overhevelen van vermogen aan de vier kinderen, vormt geen belemmering voor de afschrijving. Dit is de essentie van een recente uitspraak van de rechtbank te Haarlem.

De aan de rechter voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Een agrarische ondernemer (eiser) en zijn echtgenote exploiteren sinds 1990 in maatschapsverband een melkvee- en akkerbouwbedrijf. Hij bracht het economische belang van en het bestuur over het door hem voor eigen rekening uitgeoefende bedrijf, met inbegrip van het tot deze onderneming behorende onroerend goed, in in de maatschap.

Sinds mei 1997 startte de commanditaire vennootschap (cv), waarin de ondernemer en zijn echtgenote beherend vennoten zijn (samen 80 procent van de stemrechten) en hun vier kinderen commanditaire vennoten (samen 20 procent van de stemrechten). De winst wordt als volgt verdeeld: over hun aandeel ontvangen de vennoten ieder 4 procent. Van het restant ontvangen de ondernemer en zijn echtgenote 10 procent en de 4 kinderen ieder 20 procent. De juridische eigendom van cultuurgrond wordt ingebracht in de cv, onder de voorwaarde dat de cv met eiser en zijn echtgenote in privé een pachtovereenkomst sluiten (insteekpachtrecht).

De ondernemer is van mening dat hij de insteekerfpacht kan activeren op zijn balans en er vervolgens op kan afschrijven. Hij activeerde de insteekerfpacht op het verschil tussen de waarde van de cultuurgrond in verpachte staat en de getaxeerde waarde ervan in vrije staat, waarbij rekening is gehouden met het belang van hem en zijn echtgenote in de cv. De inspecteur is van mening dat dit niet mogelijk is, omdat de transactie is ingegeven door privéoverwegingen.

Maar de rechtbank kan de inspecteur hier niet in volgen. De cultuurgrond wordt immers in het kader van de onderneming van de ondernemer en zijn echtgenote gebruikt en voor de verkrijging daarvan is een zakelijke tegenprestatie bedongen. Dat aan de inbreng in de cv fiscale motieven ten grondslag liggen (het realiseren van een onbelaste waardestijging) en dat er geen sprake is van bedrijfsopvolging, maar van het overhevelen van vermogen aan de kinderen, doet hier niet aan af.

Ook de stelling van de inspecteur dat het samenstel van rechtshandelingen geen wijziging bracht in de feitelijke situatie en dat het economische belang van de grond nog volledig bij eiser en zijn echtgenote ligt, wordt verworpen. Het beroep wordt gegrond verklaard. Afschrijven op het insteekpachtrecht is dus mogelijk in de familie-cv.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘afschrijving pachtrecht’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Haarlem, 3 november 2008: AWB 07/5980

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.