Home

Achtergrond 577 x bekeken 9 reacties

Zwijnen krijgen steeds meer biggen

De wilde zwijnen op de Veluwe krijgen steeds meer biggen.

Aan het eind van de vorige eeuw kreeg een zeug gemiddeld twee biggen per worp. Nu is dat aantal al opgelopen tot ruim vier en in nationaal park De Hoge Veluwe krijgt een vrouwtjeszwijn bijna zes biggen in één keer.

Dat zegt voorzitter Marcel Vossestein van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie KNNV op de internetpagina van vereniging Het Edelhert. Veldbioloog Vossestein heeft recent een nota over de door hem verwachte 'wilde zwijnenbom' naar het ministerie van Natuur en de provincie Gelderland Volgens hem raken de zwijnenpopulaties op de Veluwe instabiel door hetafschotbeleid. De natuur reageert daarop door de vruchtbaarheid van zeugen te verhogen.

Vossestein stelt dat zeugen rond 2015 al ongeveer elf biggen per keer zullen baren, als het beleid niet verandert. De wilde zwijnen worden nu intensief bejaagd, maar hebben tegelijkertijd meer voedsel dan ooit. Dat maakt de zeugen zeer vruchtbaar, terwijl de prikkel om voort te planten door de onrust van het afschieten ook steeds groter wordt.

De KNNV-voorzitter noemt het gehanteerde streefgetal van 860 bosvarkens op de hele Veluwe 'absurd'. "Dat betekent ongeveer twintig zwijnen op een leefgebied ter grootte van tweeduizend voetbalvelden. Maar er is genoeg ruimte voor ongeveer drieduizend dieren'', aldus de bioloog.

In de nota pleit Vossestein ook voor jachtvrije kernen in dichtbeboste gebieden. Dat weerhoudt de populaties er volgens hem van om tuinen en wegbermen kapot te wroeten. Bovendien kunnen de beesten daar rustig leven, waardoor de neiging tot voortplanten bedaart. Wilde bosvarkens krijgen in normale omstandigheden een tot twee biggetjes per jaar.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Gerda

  waar is Obelisk als je hem nodig hebt??

 • no-profile-image

  12-ender

  Om veranderingen in het gedrag van zwijnen waar te nemen is een jaar totaal onvoldoende. Door het jaar heen verandert het gedrag van nature. Pas gezien over een reeks van jaren is er iets te zeggen over gedragsverandering.
  Edelherten krijgen normaal 1 jong, reeën vaak 2, dus Vossestein slaat hier behoorlijk de plank mis. Dat is al eeuwen zo, en dat is ook niet veranderd. Alleen zwijnen reageren zo sterk op het voedselaanbod.
  En het verhaal dat ze door de jagers naar de wegen toe gejaagd worden en daar verongelukken is onzin. Zwijnen die daar voedsel zoeken doen dat in alle rust. Dat wij zo hard rijden weten ze niet.
  Jammer dat deze meneer weer zo veel ruimte krijgt in de media: je roept maar wat en de pers staat bij je op de stoep om je "deskundige mening" uit te vergroten. En die pers gaat dan z.g. op zoek naar zwijnen op klaarlichte dag, met veel lawaai. Dom, dom, dom!

 • no-profile-image

  Marcel Vossestein

  Ten aanzien van de reacties het volgende:
  a. Een jaarlang nam ik vrijwel dagelijks de wilde zwijnen, edelherten en reeën waar;
  b. Daarbij ben ik enorm geschrokken van de verandering in hun gedrag, dat vooral duidt op een enorme verstoring;
  c. Het gemiddeld aantal biggen bedroeg steeds minstens 5 tot 7;
  d. Dit jaar blijken ook worpen van negen te zijn voorgekomen;
  e. In de boeken wordt zonder uitzondering steeds 12 biggen als maximum genoemd;
  f. Het aantal dit voorjaar getelde keilers, zeugen en overlopers bedroeg 2.512 en die hebben met zekerheid de winter overleefd.
  g. Afschot en aanrijdingen maken zeker een totaal van 3.000 tot 4.000 mogelijk.
  h. Edelherten en reeën bleken als regel tweelingen te hebben voortgebracht.
  i. Dat ik in de winter het gras moest maaien om de krokussen de kans te geven boven het gras uit te komen, duidt er op dat er ook voor het wild een veelvoud aan voedsel beschikbaar was ten opzichte van gemiddelde jaren een aantal decennia geleden.
  j. De 83-jarige boer zei me van de week dat hij vaak een worp bij zijn varkens had van 17 biggen.
  k. Het is schokkend dat men dacht de stand teruggebracht te hebben tot ca. 800, terwijl de wilde zwijnen kans zagen om met een viervoudig aantal te overwinteren.
  l. Duidelijk is dat een stand van 800 op grond van het het voedselaanbod daarmee naar het rijk der fabelen is verwezen.

 • no-profile-image

  Freek

  Da's een bijzondere constatering. Voor zover mij bekend is het in de natuur zo dat bij (te) veel voedsel (en dus een vette zeug) de worpgrootte juist daalt, maar het aantal grootgebrachte biggen stijgt. Nou heb ik die ervaring zelf vanuit de schapenhouderij, maar de DNA wijkt op dat punt niet zo veel af. De natuur in een dier regelt het zo dat als de omstandigheden minder zijn, dat er dan meer nakomelingen komen in de hoop dat er genoeg overblijven. De redenering van deze meneer staat haakt op alle natuurlijke feiten.

 • no-profile-image

  Joop

  Deze deskundigoloog zal ongetwijfeld gesponsord door de Partij voor de Dieren, vanachter zijn bureau, deze onzin bedacht hebben. Ik heb nog wel een suggestie voor vervolgonderzoek: sabeltijgers uitzetten op de Veluwe om het overschot aan wilde zwijnen op te eten. (sabeltijgers waren voor de laatste ijstijd een inheemse soort op de Veluwe).

 • no-profile-image

  Reint Tienstra

  Dus als ik het goed begrijp moet je in het veld zoveel mogelijk hazen afschieten, dan komen er steeds meer, of gaat dit alleen bij de vos en het wilde varken gelden

 • no-profile-image

  Rob Ossewaarde

  Eindelijk eens iemand met verstand van zaken die het nu zegt. Het is te hopen dat de overheden daar nu ook naar luisteren. Iedereen weet dat het zo is maar niemand luistert er naar omdat de jachtlobby te groot en te machtig is.

 • no-profile-image

  henk

  11 biggen per zeug in 2015 lijkt mij onmogelijk.Door meer voedsel kun je gemiddeld wel een big meer krijgen maar genetisch moet je echt heel gericht gaan fokken om van 6 naar 11 biggen te gaan en dan nog duurt dat jaren. Als onze veldbioloog(???) gelijk zou krijgen is mijn advies om er gelijk nog maar veel meer af te schieten anders krijgen we echt een probleem.

 • no-profile-image

  12-ender

  Meneer Vossestein is niet zo'n sluwe vos als z'n naam doet vermoeden, want hij moest toch weten dat een zeug in normale jaren 2-5 biggen krijgt. En als het een beetje mee zit ook nog een tweede keer datzelfde jaar.
  En ook weet hij heel goed dat de zwijnenexplosie niet veroorzaakt wordt door de jacht maar door de globale klimaatsverandering. We hebben al jaren opeen geen winter meer gehad,( dan gaat soms de helft van de biggen dood) we hebben al jaren opeen een overvloed van eikels en beukenoten ( het stapelvoedsel van zwijnen.)
  Zwijnen reageren extreem op voedselaanbod: veel voedsel betekent veel biggen, geen voedsel betekent bijna geen of slechts 1 of 2 biggen.Kijk maar naar het kurkdroge jaar 2003. Geen eikel, geen beukenoot, geen gras, en de varkens vielen dood om van de honger. Die het overleefden kregen in voorjaar 2004 dan ook geen biggen. Zo werkt dat in de natuur.
  Nu is er jaar-in jaar-uit overvloed en krijgen ze dus 6-8 biggen. Die biggen krijgen vaak in hetzelfde jaar van geboorte ook al biggen vanwege hun goede conditie. Ziedaar de sneeuwbal in optima forma!
  Zodra er een jaar als 2003 komt is het probleem opgelost. Maar tot zo lang zal er wel geschoten moeten worden, want de sneeuwbal wordt steeds groter.
  Anderzijds is het streefaantal van 860 achterhaald: het kunnen er best meer zijn want er is voedsel genoeg.
  Verder schijnt meneer Vossestein niet te weten dat een zwijn slechts 8 tepels heeft die melk produceren, dus 11 biggen groot brengen is totaal onmogelijk. Of denkt hij dat de draagtijd zich misschien plotseling aanpast binnen een paar generaties?
  Al met al is er weer iemand aan het woord die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt.
  Zoals zoveel mensen die met de PvdD sympatiseren.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.