Home

Achtergrond 17 reacties

Zuivelsteun naar varkens

De intensieve veehouderij maakt nadrukkelijk aanspraak op de huidige EU-inkomenssteun.

Een deel van dat geld kan worden bestemd voor dierenwelzijnsmaatregelen in de intensieve veehouderij.

Dat zei Vion-topman Siem Korver vandaag in de Kamer. Die had organisaties uitgenodigd om te reageren op de voorstellen voor hervorming van het EU-beleid.

Korver vindt de visie van minister Gerda Verburg te veel gericht op de grondgebonden veehouderij. Naar zijn smaak anticipeert de visie te weinig op de wereldvoedselproductie na 2013. Hij gaat uit van een WTO-akkoord op korte termijn; de concurrentie van de intensieve veehouderij zal daardoor verhevigen.

Korver ziet mogelijkheden in het herbestemmen van deel van de inkomenssteun. Verburg wil 10 procent (80 miljoen) inzetten om tegemoet te komen aan maatschappelijke wensen (artikel 68). Zij ziet dat als betere optie dan overheveling van steun naar plattelandsbeleid.

Een deel van die 10 procent zou kunnen gaan naar dierenwelzijnsmaatregelen in de varkens-, pluimvee- en kalverhouderij, meent Korver. Voor die laatste sector zou dat uitkomst bieden, gezien de negatieve gevolgen van de te ontkoppelen slachtpremie.

Lenie Dwarshuis wil, namens de landbouw in verstedelijkt gebied, de inzetbaarheid van artikel 68 niet overschatten. Net als de Groningse gedeputeerde Douwe Hollenga steunt zij het plan van de Commissie, dat de provincies meer ruimte geeft om te sturen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Typisch weer zo'n lto reactie. Van al die subsidie had je allang een inhaalslag kunnen maken dus dat is totaal geen agrument. De varkenshouderij heeft al enorm geinvesteerd in maatregelen zonder subsidie. Hectaresteun is natuurlijk grote onzin en gaat hier immers om een bijdrage naar maatschappelijke wensen en hieronder valt veel meer dan landschap. Ook oa miliue,welzijn en voedselveiligheid vallen hieronder. Het wordt echt eens een keer tijd dat lto ook eens een keuze maakt richting andere sectoren dan alleen melkveehouderij. Andere sectoren hebben net zoveel recht om subsisie om zo aan maatschappelijke wensen te voldoen. Natuurlijk vinden melkveehouders het niet fijn dat er uit een ruif gegeten wordt, maar ja het is niet anders. De tijd van ikke ikke ikke is voorbij en alles zullen we eerlijk delen.

 • no-profile-image

  .

  Subsidie drijft de kostprijs alleen maar op. Als een varkenshouder 100 euro susidie krijgt op nieuw bouwen gaat hij die 100 euro automatische besteden aan varkensrechten. Als de ha premie omhoog gaat dan gaan de pacht prijzen omhoog. Laat de varkenshouderij subsidie vrij werken zoals het nu is. Redelijke prijzen heeft men veel meer aan!

 • no-profile-image

  boertje

  het lijkt me het beste dat het hectare toeslag word dan krijgt degene die geld in grond heeft zitten de meeste steun het zou het eerlijkts zijn dat een bedrijf dat zijn eigen mest op eigen land brengt het minste voor het mestprobleem zorgt en het maakt niet uit of ie varkens of kippen of koeien heeft

 • no-profile-image

  boertje

  Varkens krijgen geen steun of wat dan ook net als dat melkvee altijd maar gewoon wereld prijzen voor die melk is dat mest probleem hier zo opgelost geen steun in heel eurpa maar een gewoon goede opbrengst prijs die dus boven de kostprijs licht scheeld veel werk en veel belasting geld en veel eu afdracht die dus hoger is dan dat we terug krijgen

 • no-profile-image

  boer

  Tuurlijk is boertje Lambert bang dat hij zijn subsidies gaat mislopen, maar zijn argumenten zijn kink klare onzin. Het EU geld is niet alleen voor mest. Ik heb geen grond maar ik heb mijn geld in milieu en diervriendelijke stallen zitten en voor mijn mest heb ik contracten gesloten met akkerbouwers. Waarom zou ik dan geen aanspraak mogen maken op EU geld wat bedoeld is voor maarschappelijke wensen zoals oa welzijn, miliue en voedselveiligheid en zekerheid ?? Wen er maar vast aan dat er zuivelsubsidies ook naar andere sectoren gaat, niet meer dan reeel lijkt me zo.

 • no-profile-image

  j.postma

  ls,

  Ik vind het bijzonder onwenselijk dat er nog steeds wordt gesproken over subsidie`s in de veehouderij als ook in welke andere sector.
  Als het bedrijfsplan van de ondernemer niet kan voorzien in een eigen inkomen dan is er spreke van verkeerd beleid en zal dit bedrijf moeten worden gesloten.
  Net zoals dat bij andere bedrijfstakken ook het geval is.
  Men moet zich niet verschuilen achter het wereld voedsel programma, want dit wordt hier niet mee gedient.
  Misschien wordt de sector dan weer gezond.

  groet, j.postma

 • no-profile-image

  Jan

  Op een zelfde wijze als de ons omringende landen, die daar gebruik van kunnen maken.
  Wij moeten geen concurrentie verschillen creëren , dus LPF

 • no-profile-image

  boertje

  cees ja dat snap ik ook ik zeg het omdat mij het eerlijkste lijkt maar het is zo van mij mag de subsidie er af dat is veel gezonder en dan hoop ik dat er iets minder aan de strijkstok blijft hangen naar brussel en in de handel en een luchtwasser op een koestal lijkt me niet nodig zolang de bedrijven deze omvang hebben en ik lig er echt niet wakker van dat de varkens boeren ook subsidie krijgen

 • no-profile-image

  boer

  En niet meer dan terecht, dacht ik zo

 • no-profile-image

  down under

  Waarvoor is de MIA/VAMIL regeling in het leven geroepen. Ik ben met nieuwbouw bezig en door deze regeling ga je vanzelf extra in milieu en welzijn investeren. Als voor de melkvee tak ook een maatlat komt gaan die ook vanzelf in +en investeren. En als het tegen argument is dat we zo Europees geld mis lopen dan pleit ik ervoor om alle steun (in dus ook de inleg!) maar af te schaffen. Dit zie ik echter jammer genoeg niet gebeuren want dan komen er weet ik niet hoeveel ambtenaren, die de aanvragen moeten verwerken en controleren, op straat te staan.

 • no-profile-image

  boer

  Lambert, blijkbaar snap jij niet eens waarom er EU subsidie is en ben jij bang om in te moeten leveren. Het EU geld is NIET alleen voor de mest !! Dat EU geld is om te voldoen aan maatschappelijke wensen. Jij moet en doet, net zoals ik, een goed product leveren wat betreft oa milieu, welzijn en voedselveiligheid. Iedereen die een bijdrage doet aan maatschappelijke eisen komt in aanmerking voor een compensatie. Ik zou geen enkele reden kunnen bedenken waarom een melkveehouder wel in aanmerking komt voor deze subsidie en een varkenshouder niet. Jij hebt grond gekocht om een toekomst op te bouwen en ik heb geinvesteerd in stallen en contracten. En allerbei leveren we een goed product, jij lekker melk, ik heerlijke ham. Ik betaal niet veel minder aan de akkerbouwer dan als ik de vrije markt opga, maar ik heb wel zekerheid van mestafzet en heb hierdoor geen milieuprobleem en de akkerbouwer krijgt goede mest van een constante kwaliteit en gehaltes. Wat betreft die stallen, ik ben opgedragen door de overheid om die aan te passen zodat ze minder uitstoot hebben, iets waar de melkveehouderij nog veel in te halen heeft. Maar ik snap best wel dat je voor hectaretoeslag bent ,maar maak je maar geen illusies, je gaat inleveren en de andere sectoren kunnen dus ook aanspraak maken op compensatie, niet meer dan redelijk lijkt mij.

 • no-profile-image

  boertje

  Varkens houders maken de miljeu winst met hun luchtwassers terwijl de rundvee maar mag uitbrijden en uitstoten zonder luchtwassers (omadt dat niet zo simpel is ) lekker handig dus laat dat geld maar eens komen bij de varkens die het al altijd zonder steun moeten doen. De koeien staan toch meestal op stal hier in braband dus daar kon ook een luchtwasser op !!!!!

 • no-profile-image

  LTO

  Alle steunmaatregelen overhevelen naar hectaresteun is verdedigbaar. Of een hectare landschap wordt onderhouden door een koeien, varkens of kippenboer of door een akkerbouwer, tuinder of burger maakt niet uit. Het lukraak overhevelen van melkpremie naar sectoren die op dit moment in zwaar weer verkeren lijkt mij geen goed idee. Hoewel de winst in de intensieve veehouderij erg wisselt is het langjarig gemiddelde zeker niet slechter dan in de melkveehouderij. Bovendien heeft de melkveehouderij op het gebied van mest en ammoniak nog een inhaalslag te maken, met alle gevolgen voor de winst van dien.

 • no-profile-image

  boertje

  prima maar dan in de vorm van hectaresteun

 • no-profile-image

  boertje

  boer cees dan beur je toch via de akkerbouwer (minder betalen voor de mest) en wie heeft jou opgedragen al die stallen te bouwen waarom heb je niet wat land gekocht? en ik zij toch ook varkens kippen en koeien je voelt je nog al aangevallen lijkt het

 • no-profile-image

  Marcel

  Tja boertje, een groot verschil, de rundveestallen zijn natuurlijk geventieleerde stallen dus dan is het niet zo simpel om er een luchtwasser op te bouwen. Dan kun je wel zeggen: dan moet die stal maar dicht, maar dat willen we met zijn alle (consument en veehouders) niet. Maar kijk toch nog effe naar de dieraantallen de laatste 50 jaar en dan zie je wel een groot verschil tuusen de aantal varkens en runderen. Maar ik ben zelf niet zo bang voor veel meer koeien in nederland want ik denk dat dat nog wel eens mee zal gaan vallen de komende 10 jaar.

 • no-profile-image

  willem van den Akker

  Je moet ten eerste niet spreken over steun maar over compensatie. Ik vind dat overal in de landbouw waar de boeren beperkingen hebben voor landschap of extra inspannigen voor dierenwelzijn of ook landschap er compensatie mag zijn om een eerlijke speelveld te behouden. De grenzen moeten in de WTO onderhandelingen steeds verder open, als de eu het dan voor elkaar krijgt om boeren met handicaps te compenseren is dat eerlijk. Dit is ook beter te verkopen dan gewoon hectare premies of slachtpremies. Dus vind ik het idee van Siem Korver hier in passen.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.