Home

Achtergrond

Wel het zuur, niet het zoet

Jaap Haanstra, voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw, is teleurgesteld in het kabinetsbesluit om de doelstellingen voor biobrandstoffen naar beneden bij te stellen.

Partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt in het convenant Schoon en Zuinig op basis van duurzame energiedoelstellingen. Zodra de handtekening onder het convenant is opgedroogd, verlaagt het kabinet haar ambities. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Cramer de verlaging van de bijmengingsverplichting aan.

Dat is een pas op de plaats en haalt een streep door onze verwachting dat de vraag naar biobrandstoffen toeneemt. Een autonome groei zal aanmerkelijk lager uitvallen dan de verwachte groei door de verplichte bijmenging. De sector is volop aan het investeren om aan die vraagtoename te voldoen en akkerbouwers hadden perspectief om de grondstoffen daarvoor te leveren.

Het convenant Schoon en Zuinig vraagt de sector wel om ruimhartig te investeren in innovatie en moderne technologieën om de duurzaamheid verder te bevorderen. Aan de andere kant wordt ons het perspectief ontnomen voor een aanvullende vraag naar onze producten. Wij willen graag investeren, maar kunnen niet te lang op het zoet daarvan wachten.

Het is de akkerbouwsector vooral een doorn in het oog wat de motivatie voor dit kabinetsbesluit is. De biobrandstoffenvraag mag de voedselvoorziening niet in gevaar brengen. Het kabinet erkent dat de vraag toeneemt door een groeiende wereldbevolking en dat hoge olieprijzen, achterblijvende investeringen in de landbouw elders en misoogsten bepalende factoren zijn geweest voor de stijging van de voedselprijzen. Toch vindt zij dat niet uitgesloten kan worden dat de vraag naar biobrandstoffen daaraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Het is een stap vooruit dat de productie van biobrandstoffen niet als enige oorzaak voor de voedselcrisis van een paar maanden geleden wordt genoemd. Toch blijf ik het onrechtvaardig vinden dat er aan de ene kant alles gedaan wordt om de landbouwmarkten te liberaliseren en zodra er krapte ontstaat, wordt ingegrepen door de politiek.

Nog maar een paar maanden geleden werd er gesproken van die voedselcrisis. Het kan verkeren, want na een uitstekende oogst in Europa en de ons omringende landen spreekt niemand nog van een voedselcrisis.

Een toenemende vraag naar biobrandstoffen zou een mooie uitkomst zijn geweest voor het enorme overschot op de graanmarkt. Geef ons in de akkerbouw de ruimte, er zit nog voldoende rek in de bestaande productiecapaciteit wereldwijd om aan die vraag te voldoen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.