Home

Achtergrond 247 x bekeken

Vragen aan EG-Hof van Justitie over toeslagrechten en pacht

Momenteel is onduidelijk of de toeslagrechten bij het einde van de pacht aan de verpachter of de pachter toekomen. De pachtkamer van het gerechtshof van Arnhem stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg.

Toeslagrechten
De gemeente Kampen vroeg in een proefprocedure bij de pachtrechter onder meer een verklaring voor recht dat een pachter bij het einde van de pacht verplicht is het gepachte op te leveren, inclusief de op de gepachte gronden opgebouwde toeslagrechten en dit tegen vergoeding van de helft van de waarde van die rechten aan de pachter. Toeslagrechten berusten op Verordeningen van de Europese Gemeenschap. Toeslagrechten geven aan agrarische ondernemers recht op subsidie en zijn bovendien verhandelbaar. Het standpunt van de Gemeente Kampen komt erop neer dat toeslagrechten op dezelfde manier moeten worden behandeld als productierechten, waaronder het melkquotum.

De pachtkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad gaf in zijn uitspraak van 25 september 2007 (LJN BB4140) de Gemeente Kampen gelijk. Volgens de pachtkamer van de rechtbank zijn er weliswaar verschillen tussen toeslagrechten en productierechten, maar zijn de overeenkomsten tussen beide groter.De pachter heeft hoger beroep ingesteld bij de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem. De pachtkamer van het gerechtshof heeft op 28 oktober 2008 uitspraak gedaan.

Prejudiciële vragen
De pachtkamer van het gerechtshof Arnhem stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De pachtkamer van het gerechtshof wil weten of uit de Verordeningen van de Europese Gemeenschap dan wel uit algemene beginselen van Europees Gemeenschapsrecht kan worden afgeleid of toeslagrechten bij het einde van de pacht aan de verpachter toekomen.

Volgens de pachtkamer van het gerechtshof is zij verplicht om deze vragen te stellen, omdat zij mogelijk als hoogste nationale rechter de zaak beslist. Het Europese recht kent de regel dat als de uitleg van het Europese recht niet duidelijk is, een nationale rechter die beslist zonder dat die beslissing door een hogere rechter kan worden getoetst, verplicht is om vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. In pachtzaken is weliswaar sinds 1 september 2007 cassatieberoep op de Hoge Raad mogelijk, maar door het ontbreken van een overgangsregel is niet duidelijk of dat ook geldt voor deze zaak, omdat de procedure bij de rechtbank van Zwolle-Lelystad vóór 1 september 2007 is begonnen.

De procedure bij de pachtkamer van het hof van Arnhem gaat verder nadat het Europese Hof van Justitie de vragen heeft beantwoord. Het Europese Hof van Justitie doet meestal ongeveer 18 maanden over het beantwoorden van de vragen.

Meer informatie Uitspraak Pachtkamer van Gerechtshof Arnhem, 28 oktober 2008: 104.004.545

Meer informatie Uitspraak Sector kanton Rechtbank Zwolle, 25 september 2007: 338883 CP Expl 06-8

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.