Home

Achtergrond

Voorlopig certificaat Groen Label-kas

Er is pas sprake van een erkende Groen Label (GLK)-kas als er een verklaring is die vaststelt dat de kas aan een aantal eisen en voorwaarden voldoet. Deze verklaring moet afgegeven zijn door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie. Vanaf het jaar 2005 is een voorlopig certificaat vereist dat na enkele jaren gevolgd moet worden door een definitieve versie.

Na afgifte van het voorlopig certificaat moet óf binnen twee jaar (voor 2005 en 2006, drie jaar voor 2007 en 2008) een definitief certificaat óf binnen drie jaar (voor 2005 en 2006, vier jaar voor 2007 en 2008) een certificaat volgens de dan vigerende maatlat GLK worden overgelegd.

Een vraag is op welk moment de tuinder moet beschikken over een definitief certificaat dan wel een certificaat volgens de dan vigerende maatstaf GLK voor een Groen Label-kas om in aanmerking te komen voor milieu-investeringsaftrek of Vamil?

Naar mijn mening dient de tuinder ten tijde van de vaststelling van de aanslag door de inspecteur te beschikken over zowel het voorlopige certificaat als over het tijdig verstrekte definitief certificaat (binnen twee jaar voor 2005 en 2006) respectievelijk certificaat volgens de dan vigerende maatstaf GLK (binnen drie jaar voor 2005 en 2006). Als die certificaten op dat moment niet aanwezig zijn, voldoet het bedrijfsmiddel niet aan de gestelde eisen. Alleen het ‘voorlopig certificaat’ is niet toereikend.

Als pas later alle vereiste certificaten aanwezig zijn, kan dat leiden tot het alsnog verlenen van de faciliteit. Indien ten tijde van het onherroepelijk worden de keuze nog niet rechtsgeldig kon worden gemaakt omdat de verklaring ontbrak en het bedrijfsmiddel dus nog niet in aanmerking kwam, kan bij een latere overlegging van de verklaring de aanslag alsnog ambtshalve worden verminderd.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Bouwvergunning warenhuis en investeringsaftrek

Lees ook MIA voor waterbassin evenredig met gebruik voor nieuwe kas

Meer informatie SenterNovem over Groen Label Kas

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.