Home

Achtergrond 290 x bekeken

Verlagingen en vereenvoudigingen in de successiewet op komst

Het tarief voor partners en kinderen gaat omlaag naar 10 en 20 procent en voor andere verkrijgers naar 30 en 40 procent. De vrijstelling voor partners gaat omhoog naar €600.000 en voor kinderen naar €19.000. Voor bedrijfsopvolgers moet de regeling rondom de conserverende aanslag eenvoudiger worden. Op 1 januari 2010 moet de vereenvoudigde successiewet met de lage tarieven ingaan. De ministerraad stemde al in op deze voorstellen van staatssecretaris De Jager van Financiën.

De belastingheffing op erven en schenken gaat flink omlaag, vrijstellingen voor partners en kinderen gaan verder omhoog en constructies om de wet te ontduiken worden aangepakt. Door het verhogen van de vrijstellingen zullen minder mensen successiebelasting hoeven te betalen. In totaal betalen nog maar 500 partners per jaar deze belasting als de plannen doorgaan. Bovendien neemt door dit plan het aantal kinderen dat successiebelasting betaalt met een kwart af. De successiewet wordt tegelijkertijd eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt door vermindering van het aantal tarieven van 28 naar 4.

Hogere vrijstelling en lagere tarieven partners en kinderen:

  • de erfvrijstelling voor partners gaat omhoog naar €600.000;
  • de erfvrijstelling voor kinderen gaat omhoog naar €19.000;.
  • de tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10 procent over de eerste €125.000 en 20 procent over het restant.
Hogere vrijstelling en lagere tarieven andere verkrijgers:
  • de erfvrijstelling voor andere verkrijgers gaat omhoog naar €2.000;
  • de tarieven voor de andere verkrijgers gaan omlaag naar 30 procent over de eerste €125.000 en 40 procent over het restant.
De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten moeten blijven. Het systeem van de conserverende aanslag voor bedrijfsopvolgers moet echter vervangen worden door een systeem dat inzichtelijk maakt hoeveel belasting alsnog verschuldigd is bij staken van het bedrijf binnen vijf jaar. De ervaring leert dat de meeste bedrijfsopvolgers het bedrijf inderdaad langer dan 5 jaar voortzetten. De al bestaande regeling die slechts 25 procent van het bedrijfsvermogen belast met successierecht, levert in combinatie met de lage tarieven (10 en 20 procent) voor kinderen van de ondernemer straks een belasting op van ten hoogste 5 procent over het ondernemingsvermogen.

Verder moet het ondernemingsbegrip rechtsvormneutraal worden. De huidige regeling verwijst voor het ondernemingsbegrip zowel naar de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als naar de Wet inkomstenbelasting 2001. In specifieke gevallen levert dat een verschillende uitkomst op afhankelijk van de rechtsvorm. Dit verschil zal opgeheven worden.

Tenslotte moeten er aanpassingen komen in de regelingen rondom houdstermaatschappijen die nu verschillende beoordelingscriteria naast elkaar kennen. Ook wil het ministerie werken aan de regels bij doelvermogens en diverse andere bepalingen die leiden tot oneigenlijk gebruik in de ogen van de wetgever om belasting te besparen zonder dat er via gerechtelijke weg iets aan te doen is.

De geplande datum van de inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2010. Staatssecretaris Jan Kees de Jager presenteerde de voorstellen tot aanpassing van de successiewet op 24 oktober 2008. Het ministerie kwam in juli 2008 al naar buiten met ruwe plannen ter modernisering van de uit 1956 stammende successiewet. De diverse aanpassingen die in de loop der tijd gewenst werden, hebben de wet niet overzichtelijker gemaakt.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘successierecht’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 24 oktober 2008: Belasting op erven en schenken fors omlaag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.