Home

Achtergrond 189 x bekeken

Vergunningverlening duurzame energie is ondoorzichtig

Ondernemers ervaren belemmeringen bij het realiseren van duurzame energie door wet- en regelgeving en bijbehorend proces van vergunningverlening. Vergunningprocedures duren lang, er is weinig transparantie, verleners hebben een gebrek aan kennis en verschillende overheden voeren strijdig beleid. Het LEI geeft in het rapport ‘Duurzame energie: stroomt het?’ een overzicht en doet aanbevelingen voor verbetering.

Volgens ondernemers en adviseurs in de glastuinbouw zijn de belangrijkste belemmeringen bij de implementatie van duurzame energiesystemen de lange doorlooptijd van vergunningsprocedures, het gebrek aan transparantie daarbij en het gebrek aan kennis bij vergunningverleners. Ook wordt het verschil in beleid van gemeenten en provincies als belemmering ervaren, evenals het feit dat ‘oude’ wetgeving en bestemmingsplannen worden gebruikt voor nieuwe technologie. Daarnaast zijn er zorgen over de Milieu-effectrapportage (MER).

Met belangen van omwonenden, andere ondernemers en natuur- en drinkwatergebieden dient uiteraard wel rekening gehouden te worden. Het onderzoek, dat gefinancierd werd door het ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw, heeft zich daarom gericht op oplossingen voor ondernemers waarbij geen verhoogd risico ontstaat voor andere partijen.

Het is wenselijk als bestemmingsplannen rekening gaan houden met nieuwe technologie. In verband met warmte- en koudeopslag in de bodem zouden er ondergrondse bestemmingsplannen moeten komen. Uit het onderzoek rolt ook een advies om een kenniscentrum in te stellen voor duurzame energiesystemen in de glastuinbouw. Daarnaast is er behoefte aan één loket waar ondernemers terecht kunnen voor al hun vergunningen. Ook moet er meer transparantie komen over de fase waarin het vergunningstraject zich bevindt en mag de doorlooptijd van de procedure korter.

Misschien helpt het ook als ondernemers bij hun vergunningaanvraag wijzen op het kabinetsprogramma. In dit programma ‘Schoon en zuinig, nieuwe energie voor het klimaat’ formuleerde het kabinet ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing, duurzame energie en de reductie van CO2-emissie. De onderzoekers van het LEI deden deze suggestie niet, maar zagen deze doelstellingen meer als aanleiding voor hun onderzoek.

Lees ook Bouwvergunning warenhuis en investeringsaftrek

Meer informatie Tuinders ervaren hinder van regels, maar omgevingsbelang weegt ook, 21 oktober 2008 (Het rapport ‘Duurzame energie: stroomt het?’ is hier te downloaden)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.