Home

Achtergrond 285 x bekeken

Veiliger middelenwet helpt gezondheid boer en tuinder

Boeren verzetten zich tegen strenger pesticidenbeleid. Marie Kranendonk, voorzitter van Vrouwen in Europa voor een Gezamenlijke Toekomst (WECF), vraagt zich af of ze hun kop in het zand steken wat betreft gezondheidsrisico’s.

Het Europarlement stemt binnenkort over een herziening van de bestrijdingsmiddelenwetgeving. Er is al heel wat gezegd over de nadelen die een strengere wetgeving zou hebben voor de agrarische sector. Er wordt over gepraat en geschreven alsof de voorstellen tot het verbieden van stoffen die aantoonbare gezondheidsrisico’s hebben, ten onrechte op tafel zijn gebracht. Maar de vraag is of er niet een erg scheef beeld wordt gegeven van de belangen waar het hier om gaat.

Immers, in een in september uitgebrachte studie in opdracht van het Europarlement over de plus- en minpunten van een aanscherping van het middelenbeleid, komt naar voren dat bepaalde stoffen in bestrijdingsmiddelen wel degelijk ernstige risico’s geven voor de gezondheid. En dat degenen die met deze bestrijdingsmiddelen moeten werken, evenals hun gezinnen, nog meer risico lopen op schade dan anderen.

Het meeste risico loopt het ongeboren kind. En de tweede grote risicogroep zijn agrariërs of werknemers die regelmatig spuiten. In het rapport worden bijvoorbeeld gezondheidseffecten vermeld van de neurotoxische stoffen in insecticiden. Deze kunnen al in zeer lage dosis nadelig uitwerken op de hersenontwikkeling van het jonge kind en ze worden in verband gebracht met ziekten als Parkinson bij agrariërs. Het rapport meldt ook dat kanker - met name hersentumoren - relatief meer voorkomt bij kinderen van agrariërs.

Bestrijdingsmiddelen die kankerverwekkend zijn of geboorteafwijkingen of vruchtbaarheidsstoornissen kunnen geven, wil de Europese Commissie verbieden. Europarlementsleden willen ook neurotoxische stoffen verbieden. Zouden juist de agrariërs zelf niet groot belang hebben bij een strengere wetgeving voor bestrijdingsmiddelen, die beter beschermt tegen ernstige gezondheidsrisico’s? Vaak is er een taboe om daarover te praten, omdat het wordt gezien als een aanval op de eigen bedrijfstak. Maar steekt men dan niet de kop in het zand?

Door een goede wetgeving en controle zullen in de hele agrarische sector de gezondheidsrisico’s verminderen. De studie gedaan voor het Europarlement heeft grote betekenis voor een goede afweging in de agrarische sector.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.