Home

Achtergrond 22 reacties

Punt voor Thieme

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft een punt als ze fijntjes wijst op het broze imago van de melkveehouderij.

De veehouderij en zuivelindustrie mogen zich tot nog toe verheugen op een goed imago. Er is echter weinig voor nodig om daar een stevige deuk in te slaan. Misschien dat Marianne Thieme dat niet zelf doet, maar er zijn ongetwijfeld bevriende of sympathiserende organisaties te vinden, of op te richten, die deze taak op zich willen nemen.

De agrarische sector kan de uitlatingen van Thieme opvatten als een dreigement, maar ook als een nuchtere constatering. Het ligt een beetje aan de bril die je opzet. Punt is wel dat er niet zo heel veel fantasie voor nodig is om je een treitercampagne in de media voor te stellen, naar voorbeeld van de spotjes over kipvlees of vlees van ongecastreerde varkens.

De melkveehouderij doet er verstandig aan het niet zo ver te laten komen. Of, als het toch tot vervelende publiciteit zou leiden, de schade zo veel mogelijk te beperken. Dit kan door een combinatie van maatregelen, waarbij nog meer aandacht wordt gegeven aan het welzijn van melkvee; waarbij weidegang verder wordt uitgebouwd als een plus voor zowel consument als boer en waarbij met man en macht toch wordt geprobeerd om de ammoniakuitstoot te beperken. Ook weergave van de juiste feiten is een punt van aandacht.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  burger

  Thieme heeft een punt! Natuurlijk is zij een activiste die zaken aan de kaak stelt, daarom zit ze ook in de kamer omdat je daar invloed hebt. Maar boeren zitten er toch ook met de hele LTO lobby?
  een zin viel mij op in het artikel: er wordt met man en macht geprobeerd om de ammoniakuitstoot te beperken!
  Ik meen iets te weten van veevoeding en ammoniak vorming maar zolang boeren het verschil niet weten tussen Nitraat en Ammoniak blijven ze kwetsbaar. En is er een boer die mij kan vertellen waar ammoniak in de koe wordt gevormd dan hoor ik dat graag.
  Zie hier jullie imago, veel praten en zielig doen maar met " man en macht" lijkt mij door de krant overdreven er gebreurt wienig.

 • no-profile-image

  melkboer

  Burger, fijn dat je de uitleg kunt waarderen. Ik wil nog opmerken dat vandaag een stuk in de krant is gepubliceerd met een TNO/UU-conclusie die indruist tegen de visie van het klimaatbureau van de VN. De strekking is dat de natuurlijke CO2-schommelingen de laatste duizend jaar groot genoeg zijn geweest om klimaatsveranderingen te beïnvloeden.
  De essentie van dit onderzoek lijkt me dat de natuurlijke bedrage aan het onstaan van broeikasgassen (bv. CO2) behoorlijk wordt onderschat.
  Het is vanuit dit oogpunt gezien daarom niet reëel een bedrijfstak zoals de landbouw onevenredig zwaar te belasten met discutabele regel- en wetgeving.

 • no-profile-image

  melkboer

  Ter aanvulling, de organische stof die onder aerobe onstandigheden gebruikt of verwerkt wordt (houtverbranding, steenkool, olie etc.) levert CO2 NOx en H2S op. Ook broeikasgassen. Kwestie van afbraakomstandigheden, maar het resultaat van ontstaan van broeikasgas blijft dezelfde.

 • no-profile-image

  Boer

  Burger, ammoniak wordt niet in de koe gevormd maar in de mest van van de koe (of varken). En of er weinig gebeurt is?
  De ammoniakuitstoot uit de veehouderij is bijna gehalveerd t.o.v. 1980.
  Dit door een verminderde veestapel, luchtwassers die 92% van de ammoniak uit de stallucht halen en een andere manier van mestaanwending.
  Als boeren zijn we kwetsbaar, vooral met dit soort burgers. Dus wel even bij de les blijven!

 • no-profile-image

  melkboer

  Boer en Burger. In Nieuw Zeeland zijn hiervoor proeven gedaan met het voer. Er zijn zeer goede resultaten geboekt met het voeren van Italiaans raaigras als vervanger van Engels raaigras.
  En de tweede; methaan ontstaat door de afbraak van organische stof. En de hele (natuurlijke) wereld bestaat uit organische stof. Probleem is de plek waar het afgebroken wordt. Die krijgt het op zijn bordje. Dit kan de koe zijn, maar ook een moeras een composthoop of een koeflat. En de koe is een ruwvoerverwerker bij uitstek.
  De kern is of je de dierhouderij wel mag verwijten, of verantwoordelijk houden, voor methaanuitstoot.
  Organische stof wat op een andere wijze wordt afgebroken dan door de koe levert ook methaan op.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Veel gekakel maar geen eieren, waardoor thieme niet meer is als een papagaai. Voor haagse bluf ben ik niet bang.

 • no-profile-image

  burger

  Boer, daar zit nu de kneep, ammoniak wordt gevormd in de pens (bij een koe) en in de lever omgezet in ureum, (bij een varken en kippen wordt het gevormd in de darmen) Dit is niet nieuw dat doen ze al van af de schepping. Door beter voeren kan een boer zijn ammoniak uitstoot verminderen. MAAR BLIJKBAAR WEET U DAT NIET Ook uw argument van mest aanwending is napraterij van het beleid (zie de vliegende geest of de cijfers van het CBS) Lucht wassers kunnen het prima doen maar die staan niet altijd aan.
  sorry lezers ik maak mij kwaad over argumenten die niet juist zijn Alleen met de krimp van de veestapel heeft boer een punt. Dus minderammoniakvermindering krijg je het snelst door nog verder te krimpen en dat is niet mijn opzet. Mag ik van boeren die europese steun krijgen verwachten dat ze weten waar het over gaat ?
  blijkbaar niet

 • no-profile-image

  piet

  Sjah dat krijg je dus boeren zijn dom en laten over zich heen lopen. Erg domme opmerking drink melk, maarja melkveehouder doet t niet veel beter. Jongens ik zeg maar een ding maak eens met alleman een vuist. Maarja ieder voor zich en iedereen moet het beter doen als de buurman, want ja dat is je eerste prioriteit. En te trots zijn om te vragen wrom de buurman t beter doet en jou wil helpen. Maarja boeren zijn dom en tuinders ook dus ja succes dr mee jullie worden toch allemaal genaait.

 • no-profile-image

  Jur Schuurman

  In zijn column van 22 november 2008 schrijft Vergaderboer dat 'Hanna' heeft gezegd, naar aanleiding van beweringen van Marianne Thieme, dat het goed is dat ee journalist als Edwin Timmer haar ontmaskert, want "Wij kunnen ons immers niet verdedigen". Het staat er echt: Nederlandse boeren, waarvan ik altiijd dachnt dat ze hun organistie goed op orde hadden en voor hun belangen wetewn op te komen, zjn afhankeljk van een Telegraaf-journalist om bepaalde verdedingen te vvoeren, want dat kunnen ze zelf niet. Is dit het beeld dat Hanna van Nederlandse boeren wil schetsen? Passieve slachtoffers van wat anderen zeggen want "we kunnen ons niet verdedigen" - ? Onbegrijpelijk dat Hanna het zegt, en dat Vergaderboer het kritiekloos opschrijft.

 • no-profile-image

  Co

  M.S.BEASLTLY,

  De moderne vleeskalverhouderij een hel voor dieren??, laat me niet lachen: http://www.ophetland.tv/11751812

 • no-profile-image

  Anna

  Omdat sommige mensen denken dat Thieme onredelijk zal worden nemen ze alvast een positie in. Thieme wordt dus afgestraft om wat anderen denken. Kromme manier van handelen en dat draagt beslist niet bij aan het verbeteren van het imago van de veehouders. Overigens kwam ik voorbij een weide waarin koeien en een stier losliepen. Het was een plaatje om te zien en dat vonden velen. De dieren kregen veel bekijks en de boer veel lof. Helaas, hij (of zij) was niet in de buurt en hoorde dit allemaal niet. Jammer.

 • no-profile-image

  gert

  het imago van tweede kamerleden is ook zeer broos,kijk naar Duivendak,daar is ook een beste deuk ingeslagen

 • no-profile-image

  paul

  de trend : megastallen en de koeien binnen zijn heel slecht voor het imago van de melkveehouderij.

 • no-profile-image

  hertog jan

  och melkboerke toch, alles wat maar enigszins niet naar de mening is van AGD, wordt gewist. Boeren mogen hier iedereen voor vuile vis uitmaken, maar als er een reactie komt, wordt het gewist. AGD zou het CDA (Corrupt Demagogisch appel) kunnen zijn. sterkte melkboerke.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Het blijkt eens te meer dat Thieme als politica door de mand valt en nog steeds een activiste blijkt. Zij geeft de aanzet om het imago van de melkveehouderij een deuk te geven. En wij domme boeren zitten op elkaar te vitten. Daar kan Marianneke natuurlijk vreselijk om lachen.

 • no-profile-image

  Drink

  Al te laat, wakkerdier is al een campagne begonnen tegen kalfsvlees, het afval product van de melkveehouderij. En iedereen weet dat thieme samenwerkt met wakkerdier. Dus thieme vrijt met de boeren terwijl wakkerdier hen een schop in de ballen geeft. Dus van die sex zal ik maar niet te veel verwachten.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als jij kalfsvlees (het kalf dus) een afvalprodukt van de melkveehouderij durft te noemen, dan heb je een steek los zitten. Problemen met de sex zei je?

 • no-profile-image

  melkboer

  Waarom is door Agd de reactie van 'burger' gewist?? Hier is toch geen enkele reden voor.

 • no-profile-image

  drink

  Sorry melkveehouder, kalveren zijn geen geen afvalproduct, dat was te kort door de bocht van mij. Ik bedoel eigenlijk aan te geven dat de rundveehouderij nu ook aangepakt wordt door thieme en co. En dat dan de melkveehouderij niet hypocriet moet roepen dat de melkveehouderij zo goed is, terwijl de schakel verder toch nu problemen ondervindt van terro thieme Nogmaals mijn excuses.

 • no-profile-image

  realistische boer

  De dieren kregen veel bekijks en de boer veel lof.
  Hier kan deze boer zijn botterham dik mee bellegen.
  Eet smakelijk collega!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ok, zand erover v.w.b. uitspraak kalveren. En Thieme mag best een mening over de melkveehouderij hebben. Als de melkveehouderij niets te verbergen heeft ( en dat hebben we volgens mij niet) dan durf ik met Thieme best de dialoog aan te gaan. En heeft ze op punten gelijk, dan moet dit besproken worden. Maar wat de meesten denk ik bedoelen is dat Thieme heel onredelijk kan zijn of zal worden. Kijk, dan veranderd de zaak en houdt het voor mij ook gewoon op. Maar de boot af houden door geen gesprek aan te gaan lijkt me (voor professionele ondernemers) geen goeie keuze. Je hebt de schijn dan tegen. Ik strijd liever met open vizier.

 • no-profile-image

  m.s.beasltly

  Het feit dat een respondent een jong dier een afvalprodukt noemt zegt veel over de mentaliteit van deze persoon. De hele zuivel- en vleesindustrie staat op een kruispunt. De bio-industrie heeft geen toekomst. Behalve een hel voor de dieren ook een doodlopende weg voor de boeren.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.