Home

Achtergrond

Plan voor onderzoek naar reductie middelengebruik

Het gebruik van een aantal gewasbeschermingsmiddelen kan met 30 procent worden gereduceerd met precisielandbouw.

Een tweejarig project dat volgend jaar van start moet gaan, onderzoekt hoe dat is te realiseren.

Uit onderzoek van dit jaar blijkt dat het gebruik van loofdodingsmiddelen in aardappelen met 20 tot 40 procent omlaag kan door nieuwe technieken. “Sensoren op de spuitmachine meten de golflengte van het licht dat de bladeren reflecteren”, zegt Corné Kempenaar, onderzoeker bij Plant Research International (PRI). “Dat zegt iets over de bladmassa en de mate van afrijping. Deze gegevens bepalen op welke plaats welke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel moet worden gespoten.”

Bij aardappelen leidt pleksgewijs doseren tot een reductie van ruim 30 procent loofdodingsmiddel, zegt Kempenaar. “Maar er zijn meer mogelijkheden. De relatie tussen de gewasontwikkeling en de hoeveelheid middel kun je ook toepassen bij de phytophthorabestrijding in aardappelen, bij de groeiregulatie in granen en bij vloeibare bladbemesting.”

Om dit verder te onderzoeken heeft het Platform Keten Efficiency-Precisie Landbouw een onderzoeksplan opgesteld. Kempenaar: “We willen in zeven regio’s praktijkpercelen bespuiten volgens deze methode. We gaan testen doen met precisiegewasbescherming en -bladbemesting in aardappelen, bieten, granen en mais. Bij gras testen we alleen de precisiebemesting. Ook is er aandacht voor rechtgeleiding, standaardisatie en kennisoverdracht. En we willen studiegroepen vormen.”

Het PRI doet met andere kennisinstellingen onderzoek naar de vertaling van de gegevens van de sensoren naar de spuit- of bemestingsapparatuur. Kempenaar: “Een reductie van 30 procent in het middelengebruik is haalbaar met precisielandbouw. Het plan is nagenoeg klaar, maar de financiering is nog niet rond. We denken dat het rendabel is voor grote akkerbouwbedrijven en loonwerkers.”

Of registreer je om te kunnen reageren.