Home

Achtergrond 187 x bekeken

PVV bestuur stemt in met de begroting voor 2009

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft het jaarplan en de begroting voor 2009 goedgekeurd.

Al sprak Bestuurslid Siem Korver (Vion) zijn zorg uit over de hoogte van de voorliggende begroting: "We gaan 1,9 miljoen euro meer uitgeven dan in het lopende boekjaar. Is dat verantwoord in de huidige economische situatie en is dat te communiceren naar de achterban?"

Hiermee refereerde hij aan de kredietcrisis die er de afgelopen weken voor heeft gezorgd dat de economische vooruitzichten in rap tempo verslechteren.

Korver wees met name naar de uitgaven voor het Gemeenschappelijke secretariaat. Die liggen 1,11 miljoen euro hoger dan over het lopende boekjaar (4,55 miljoen euro in 2009 tegen 4,44 miljoen euro in 2008). Hij kreeg hierin bijval van Piet Thijsse (NBHV), Henny Swinkels (VanDrie Group) en Wyno Zwanenburg (NVV).

Uiteindelijk ging de vergadering dus toch akkoord met de begroting. "Een begroting is slechts richting gevend. We zullen de komende tijd de vinger goed aan de pols moeten houden", aldus de conclusie van de meerderheid van het bestuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.