Home

Achtergrond

Optimistisch vooruitzicht financiën uienrassenlijst

Het Productschap Akkerbouw (PA) en de uienzaadbedrijven zijn positief over een financiële bijdrage aan de rassenlijst zaaiuien, nu de twee afzonderlijke initiatieven samenkomen.

Het Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) en Ui & Peen maakten maandag bekend dat ze voortaan samen een nationale rassenlijst zaaiuien presenteren. Deelname aan het onderzoek door telers in de vorm van het PA en de zaadleveranciers is van levensbelang voor de uienrassenlijst. Daar komt een groot deel van de financiën vandaan.

De rassenlijst van UIKC werd voor de helft door het bedrijfsleven betaald en de andere helft door PA en verwerkers. De Ui & Peen-lijst werd grotendeels door de initiatiefnemers zelf betaald en voor een kleiner deel door de zaadhuizen.

Het productschap is positief over de intentieverklaring die door UIKC en Ui & Peen is ondertekend. "Ik ben erg blij dat die verklaring er ligt, al weet ik ook zeker dat er nog heel wat hobbeltjes moeten worden genomen voor de rassenlijst er is", zegt onderzoekscoördinator Erik Greve. "Eind oktober hebben we de commissie teeltaangelegenheden en daarin willen we beslissen wat we gaan doen. Mijn advies is zo snel mogelijk instappen. Ik vind dit een goede ontwikkeling."

Greve realiseert zich dat een hogere bijdrage is vereist. "Het is een grotere operatie en dus duurder. In 2007 droegen we 12.500 euro bij. Ik verwacht dat dit bedrag verdubbelt."

Er zou sprake zijn van een opsplitsing in drieën. Dat komt neer op een even groot deel voor telers, verwerkers en zaadleveranciers. "Ik weet niet of dat wordt geaccepteerd. We moeten er maar eens goed over praten. Daar hebben we nu een goede basis voor", aldus Greve.

Volgens Carlos Nijenhuis, namens Agrifirm voorzitter van de nieuwe stuurgroep voor de rassenlijst zaaiuien, heeft het bedrijfsleven zich vooralsnog ook positief geuit over de samenwerking tussen UIKC en Ui & Peen.

Of registreer je om te kunnen reageren.