Home

Achtergrond 179 x bekeken

Opnieuw niet! Wet personenvennootschappen weer vertraagd

Op Agrocount.nl is herhaald aandacht besteed aan het nieuwe personenvennootschappenrecht. Terecht, want vooral voor de agrarische sector is dit wetsontwerp van het allergrootste belang. Het gaat hierbij (zoals wellicht bekend) concreet om twee wetsvoorstellen: in wetsvoorstel 28746 (Vaststelling titel 7.13 BW) wordt de openbare vennootschap geregeld (de beoogde opvolger van de maatschap en de firma) en in wetsvoorstel 31065 (invoeringswet titel 7:13 BW) de fiscale gevolgen van een en ander.

Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie, zei onlangs nog dat hij streeft naar inwerkingtreding van de wetsvoorstellen per 1 januari 2009. De minister merkte dan ook wetsvoorstel 28746 aan als spoedeisend. De Eerste Kamer gaf echter geruime tijd geleden aan dat zij – anders dan de Tweede Kamer – beide wetsvoorstellen gezamenlijk wenst te behandelen.

De Eerste Kamer heeft nu gezien dat wetsvoorstel 31065 (invoeringswet titel 7:13 BW) niet op de zogeheten lijst Balkenende voorkomt. Het betreft hierbij een lijst van wetsvoorstellen die de Tweede Kamer nog in 2008 moet behandelen. Door de koppeling van beide wetsvoorstellen is het nu voor de Eerste Kamer onmogelijk een en ander nog in 2008 af te ronden.

De Kamer deelde de minister mee dat beide wetsvoorstellen redelijkerwijs niet voor het kerstreces gezamenlijk afgehandeld kunnen worden. Dit betekent dat het wetsvoorstel Personenvennootschappen nu definitief niet per 2009 in werking kan treden, tenzij de lijst Balkenende nog gewijzigd wordt. Daarvoor lijkt het echter wel erg kort dag. Mogelijke data voor inwerkingtreding zijn nu 1 juli 2009 of 1 januari 2010. Vooralsnog blijven maatschap en vennootschap onder firma gewoon ongewijzigd bestaan, al moet ook daar rekening gehouden worden met ontwikkelingen bij het Handelsregister.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Uit het verslag van de vergadering van de vaste commissie voor Justitie op 21 oktober 2008:
10. "De commissie constateert dat de minister van Justitie wetsvoorstel 28746 (Vaststelling titel 7.13 BW) als spoedeisend heeft aangemerkt, terwijl het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 31065 (invoeringswet titel 7:13 BW) niet op de lijst Balkenende voorkomt. Aangezien de commissie eerder heeft aangegeven beide wetsvoorstellen gezamenlijk te willen behandelen zal de minister meegedeeld worden dat beide wetsvoorstellen redelijkerwijs niet voor het kerstreces tot een gezamenlijke afhandeling kunnen worden gebracht."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.