Home

Achtergrond 170 x bekeken 3 reacties

Ontpolderingsplannen té eenvoudig

De argumenten van de Commissie-Nijpels voor de keuze van de Hedwigepolder zijn flinterdun, vindt de ZLTO. Bestaande natuur mag niet opgeknapt worden naar gewenste natuur.

Volgens Peter de Koeijer, voorzitter van de regio Zeeland van de ZLTO, een principieel ongewenste keuze.

Met teleurstelling hebben we kennis genomen van de bevindingen van de commissie-Nijpels in haar zoektocht om gedwongen ontpoldering te voorkomen.

De Hertogin Hedwigepolder is in de jaren voorafgaand steeds genoemd als te ontpolderen om te voldoen aan de instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied de Westerschelde, zelfs voordat die doelen benoemd waren. Steeds werd verteld dat dit moest van Europa. En de onderbouwing voor ontpoldering inclusief de financiering werden gemaakt en opgenomen in de verdragen tussen Nederland en Vlaanderen bij de komende verdieping van de Westerschelde.

Na uitgebreide discussies is duidelijk geworden dat Europa meer ruimte biedt voor oplossingen en dat onteigening bepaald niet wenselijk is. Vervolgens werd de commissie-Nijpels benoemd om met een voorstel te komen. Haar voorstel blijkt nu te zijn ontpolder maar, want dat is het eenvoudigst. Terwijl vooraf uit Vlaanderen het signaal van minister-president Kris Peeters was dat elk alternatief welwillend zou worden bezien. Een mooiere entree voor discussie over geldbestedingen en wijziging van verdragsteksten kun je je niet wensen.

De argumenten van de Commissie voor de keuze van de Hedwigepolder zijn flinterdun en alternatieven worden wel erg makkelijk weggeschreven. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de bestaande natuur niet opgeknapt mag worden naar gewenste natuur. Dat is volgens ons een principieel verkeerde keuze.

Er is ook een onverwachte toevoeging. "Neem dit maar, want er komt nog veel meer", is de vrije vertaling. En daarmee wordt in Nijpels rapport verwezen naar de Lange Termijn Visie Westerschelde (LTV).

De LTV is van eind vorige eeuw en maakt melding van een wensbeeld van 3.000 hectare extra ruimte voor de Westerschelde, te realiseren voor 2030. De LTV is echter allerminst een resultante van maatschappelijk debat en kent geen juridische basis, maar is vooral een wensbeeld. Het is onthutsend te zien dat de commissie dit nu volgt.

De hele discussie speelt nu omdat de Westerschelde verdiept moet worden voor de bereikbaarheid van steeds groter wordende containerschepen van de haven van Antwerpen. De verdieping geeft een risico voor de aantasting van natuurwaarden. Als die optreden moet Nederland ter plaatse natuur compenseren en dus bovenop die 3.000 hectare nog extra. Ontpolderen is dus een deur openzetten met enorme consequenties.

Tot slot nog een laatste aspect. De Hedwigepolder en alle andere polders rond de Schelde zijn niet begrensd als EHS-gebied en zijn dus ’witte’ gebieden.

De Westerschelde is Natura-2000-gebied, men wenst geen natuur voor gewenste natuur te vervangen, maar meent daarvoor landbouwgrond, niet EHS, te moeten onteigenen. Dat is een ongehoord precedent dat dit tot een landelijke discussie maakt.

Als bij alle Natura2000-gebieden bestaande natuur niet beheert mag worden en niet omgevormd mag worden tot gewenste natuur en vervolgens voor gewenste natuur onteigend kan worden, liggen rond elk Natura2000-gebied in Nederland nieuwe natuurclaims.

Wennen aan de Westerschelde is de titel van het rapport van de commissie-Nijpels. Al generaties boeren gezinnen langs de oevers van de Westerschelde, die zijn de Schelde wel gewend. Wat nooit went is onzekerheid als gevolg van onzinnige plannen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  zo,n rapportje is zo klaar,een paar keer koffiedrinken met de commissie en klaar is kees,natuurlijk de opdrachtgever even vragen hoe ie het gehad had willen hebben en het geld is zo verdiend

 • no-profile-image

  Hajo

  Nijpels is zeker weer op zoek naar een nieuwe baan,bestuurder van een milieuclub of zo,in ieder geval iets wat goed geld oplevert

 • no-profile-image

  gemaal

  Denhaag ontpolderen en onderwater laten lopen

Of registreer je om te kunnen reageren.