Home

Achtergrond 2 reacties

'Ontkoppeling stimuleert nog niet'

Het ontkoppelen van premies heeft nog niet geleid tot een meer marktgerichte akkerbouw of zuivelindustrie. Dat schrijft landbouweconomisch instituut LEI in een rapport.

In 2006 is het systeem van toeslagrechten in werking getreden voor alle akkerbouwgewassen (met uitzondering van suikerbieten). Dit betekent dat premies niet langer gebaseerd zijn op de productie van een gewas of het aantal dieren. In plaats daarvan wordt uitgegaan van de gemiddeld ontvangen premies in de referentiejaren 2000-2002. De AGF-clausule verbood tot dit jaar om grond waarop toeslagrechten rust, aan te wenden voor de teelt van aardappelen, groente, fruit en andere blijvende teelten. Dat beperkte volgens het LEI de keuzevrijheid. Blijvende teelten zijn niet in de vruchtwisseling opgenomen gewassen, die de grond gedurende ten minste vijf jaar in beslag nemen.

Dat graan en zuivel in prijs zijn gestegen, is volgens de onderzoekers louter te danken aan de toenemende vraag op de wereldmarkt. De daling van het aantal quotumhouders tijdens de afgelopen jaren laat een trendbreuk zien. De invoering van de melkpremie had een verhogend effect op de lease- en aankoopprijs van quotum. Dit heeft de kosten van afschrijving en rente wat doen dalen, maar dit is volgens het LEI niet structureel.

Eerder meldde het LEI al dat de productie van zetmeelaardappelen uit Nederland verdwijnt als de premies worden ontkoppeld. Ontkoppeling van de slachtpremie voor vleeskalveren kan leiden tot een inkrimping van de sector met 10 tot 15 procent, berekenden de onderzoekers eerder al.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Freek

    De premies zijn helemaal niet ontkoppelt! Ze zijn alleen niet meer gekoppeld aan de productie van vandaag, maar aan die van gisteren. Een zeer onrechtvaardig systeem als je die premies bij de belastinbetaler wilt rechtvaardigen als compensatie voor strengere milieu-, dierenwelzijn- en andere regels...... Dit alles dank zij de sterke lobby vanuit de melkveehouderij om alle subsidies daar en bij de kalverhouderij te houden. Als de kalverhouders stoppen kan de melkveehouder zijn afval (het kalf) niet meer kwijt.

  • no-profile-image

    W Zandbergen

    Natuurlijk stimuleerd de ontkoppeling niet. Eerst de vergoeding beloven voor je werk om vervolgens deze vergoeding te ontnemen. Het LEI kijkt daar niet naar om zo mee te doen aan het liegen en bedriegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.