Home

Achtergrond 327 x bekeken 12 reacties

Niet allemaal veganistisch

Vlees eten is slecht voor het milieu, bijzonder slecht zelfs. Die boodschap is veelvuldig in Den Haag te horen sinds de PvdD de klimaatproblematiek heeft aangegrepen om de door haar verfoeide intensieve veehouderij te bekritiseren.

Dat die partij dat niet ten onrechte doet, blijkt uit cijfers van de wereldvoedselorganisatie FAO. Deze groep van internationale wetenschappers stelt dat de veehouderij wereldwijd een bijdrage van 18 procent aan de uitstoot van broeikasgassen levert.

Dit leidde tot de gevleugelde uitspraak van fractievoorzitter Marianne Thieme dat een vegetariër in een Hummer beter is voor het milieu dan een vleeseter in een Prius. De werkelijkheid ligt echter wat genuanceerder, zo blijkt uit nieuw rapport. Volgens de onderzoekers van Blonk Milieu Advies vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 4 procent als alle Nederlanders zich een veganistische levensstijl aanmeten. Een dag geen dierlijke producten eten scheelt een half procent.

Het afschaffen of drastisch inperken van de intensieve veehouderij levert dan ook een relatief beperkt voordeel op voor het milieu, veel minder in elk geval dan de PvdD had verwacht. Maatregelen in de energie- of transportsector sorteren zeer waarschijnlijk meer effect.
Dat neemt niet weg dat sector en vleesconsumenten geen rol hebben in het beperken van de schade aan het milieu. De mate van inspanning moet echter wel in verhouding staan tot het probleem.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Johan

  Goed stukje van Osinga waar de anti-vlees fundamentalisten geen antwoord op hebben, maar ons wel verkeerd voorlichten over de enorme hoeveelheden graan die naar de vlees productie gaan.

  LC 9-10-2008

  Misverstanden over de weg van graan naar vlees,

  ANNE OSINGA, oud-directeur Praktijkschool Veehouderij.

  Getallen over hoeveelheden graan die verbruikt worden om vlees te produceren kloppen niet.
  Dat geeft een fout beeld.

  Heel hardnekkig doet het verhaal opgeld waarin gesteld wordt hoeveel granen er nodig zijn om een kilogram vlees te produceren. Zaterdag schreef zelfs Jacob Noordmans hierover in zijn 'Gast op zondag'-bij-drage. Voor kippenvlees zou 3 kilogram graan nodig zijn per kilo, voor varkens 5 en voor rundvee 13. Waar deze getallen vandaan komen weet ik niet, maar ze kloppen niet.

  Wat de veehouderij doet is een proces waarbij voor de mens niet bruikbare plantaardige (en dierlijke) grondstoffen door dieren worden omgezet in hoogwaardig mensenvoedsel. Zo zetten koeien gras om in melk en vlees. Met gras kan de mens niet veel, omdat de meeste bestanddelen voor ons onverteerbaar zijn. U kunt dat constateren als u waarneemt hoe spinazie of rode bieten uw spijs-verteringsapparaat verlaten.

  Herkauwers hebben het vermogen om plantaardig materiaal goed te benutten. Dat vermogen is gebaseerd op het feit dat herkauwers door hun pens in staat zijn ruwe celstof (cellulose dat in de celwanden zit) te verteren. De pens heeft bij de moderne koeien een inhoud van 300 liter en de vertering van de cellulose gebeurt door talloze eencellige plantjes (bacteriën) en diertjes (protozoën) die als een soort gastarbeiders in de pens werkzaam zijn.
  Deze plantjes en diertjes worden zelf ook weer door de koe 'opgegeten', waardoor ze met hun eiwit bijdragen aan de eiwitvoorziening van de koe (of geit of schaap). Daardoor kan een herkauwer ook nog hoogwaardig dierlijk eiwit maken uit eenvoudige stikstofverbindingen als ureum en zelfs kippen-mest.
  Koeien vreten niet alleen ruwvoer, zoals hooi, kuilvoer en gras maar ze krijgen ook krachtvoer. De buitenstaander denkt dan meteen aan granen. Niets is echter minder waar. Alle kracht-voermengsels bevatten vervangers voor granen en dat zijn in het algemeen afvalproducten van de humane voedselbereiding. Ik noem er een aantal: citruspulp (afval van de bereiding van sinaasappelsap, ja, de schillen en het vruchtvlees), bietenpulp (wat er over is van de bieten als de suiker eruit is), bierbostel (wat er van de gerst over is als er bier van is gemaakt), sojaschroot (wat van de soja overblijft als de olie eruit is), lijnzaad (vlaszaad)schroot (wat er over is van lijnzaad als de lijnolie eruit is), grondnotenschroot (wat er van de pinda's overblijft als de slaolie er uit is).
  De afvalproducten van de oliebereiding zijn in het algemeen eiwitrijk. Door genoemde grondstoffen in een juiste verhouding te mengen krijgt men voer waar een koe melk van kan geven dan wel vlees aanzetten. Een melkkoe vreet naast gras en ander ruwvoer per jaar ongeveer 2000 kg van dit afval. Eigenlijk is een koe dus een geweldige rotzooiopruimer en daarvoor zouden de boeren dus goed betaald moeten worden want wat er na het passeren door de koe van overblijft, is de mest en daar zit de boer mee.
  Ook als er energie uit de mest wordt gehaald door biovergisting; blijft er nog een substraat over waar de boer zich mee moet redden. Door het tot waarde brengen van deze afvalstoffen door de boeren kunnen de humane voedingsmiddelen goedkoper zijn dan wanneer de producent de afvalstoffen moet afvoeren of verwerken.
  De hoogwaardigheid van dierlijke voedingsmiddelen (melk en vlees) zit in de goede verteerbaarheid en de hoogwaardigheid van het eiwit. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren en dierlijk eiwit heeft een specifiek eiwitpatroon dat past in de humane voeding.
  Veel plantaardige eiwitten zijn niet geschikt om er menselijk eiwit van te maken omdat er van één of meer aminozuren te weinig in zitten. Wij weten dat bijvoorbeeld van peulvruchten. Naast peulvruchten wordt in de humane voeding ook altijd aanbevolen om melkproducten te gebruiken. Het eiwit in melk en vlees is bij uitstek geschikt om menselijk eiwit van te maken. Daarom zijn deze producten onmisbaar voor kinderen.
  Varkens zijn geen herkauwers en lijken in hun voedselbehoef-te veel op de mens. Daarom kon de verloren zoon ook overleven op varkensvoer toen hij aan lager wal was geraakt. Varkens kunnen geen celstof verteren maar kunnen wel de genoemde afvalstoffen gebruiken mits het juiste aminozurenpatroon er in zit. En dat wordt door de veevoederindustrie bewerkstelligd door losse aminozuren toe te voegen zodat het varken er goed eiwit van kan maken.
  Bovendien moet men zich realiseren dat lang niet alle tarwe baktarwe is. Juist granen van afwijkende kwaliteit worden in veevoeders gebruikt. Bovendien zijn granen veelal te eiwitarm voor varkens en ook voor legkippen. De tijd is lang voorbij dat kippen gevoerd werden met gemengd graan dat door de boerin werd uitgestrooid.
  Deze uiteenzetting geeft aan dat het graanprobleem wat genuanceerder ligt en dat er wat meer maatschappelijke waardering moet zijn voor de boer die uiteindelijk zorgdraagt voor een uitstekend voedselpakket. Eigenlijk is de boer net als bij de meeste kaartspelen in onze maatschappij de hoogste troef.

 • no-profile-image

  Ani4

  Nooit geweten dat een Hummer zo goed was voor het milieu.
  Dat Marianne zich laat aanpraten dat een Prius goed is voor het milieu, goed, ze gelooft wel in meer dingen waar je vraagtekens bij kunt zetten.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beastly, even een opfrisser; De ecologische voetprint van de Nederlandse bevolking is; 0.5 miljoen hectare voor koffie, wat leidt tot ontbossing en vervuiling van het oppervlaktewater. Dan hebben we nog 2.9 miljoen hectare nodig voor papierproduktie. Dit komt uit Finland en bedreigt het oerbos aldaar. En vervolgens heeft de Nederlandse bevolking nog 2.9 hectare nodig voor de productie van palmolie voor de chemische en voedingsindustrie. Opgeteld verbruikt de Nederlandse bevolking bijna 6.3 miljoen hectare voor luxe consumptie en snif snafjes waar geen kilo vlees van geproduceerd wordt. En inderdaad wordt 2.1. miljoen hectare gebruikt voor sojaproductie. Echter, de olie wordt door de consument gebruikt bij voedselbereiding en de pharmaceutische industrie. En het afval hiervan (sojaschroot) eten de dieren op. Nog los ervan dat het geproduceerd voedsel ook gegeten wordt in andere landen. Al met al, richt je pijlen op de juiste doelen en hou op met het verkopen van deze kortzichte en eenzijdige informatie. En inderdaad; meet the thruth.

 • no-profile-image

  Harm

  We weten nu toch wel dat Thieme voor het merendeel onzin uitkraamt. Zij zit in de kamer voor haar eigen gerief, de dieren zijn haar dekmantel. Gewoon de clown van de tweede kamer, samen met Wilders.

 • no-profile-image

  dirk

  Beastly,als je de berichten over het kappen van het oerwoud al 30 jaar verkondigd worden dan had er allang geen boom meer gestaan.De allernieuwste gegevens via de sateliet laten een heel ander beeld zien wat angstvallig uit de media gehouden word nl dat er wereldwijd veel meer bos en vegetatie staat dan 30 -40 jaar geleden.Wat wel zo is is dat als elke wereldburger verplicht aan de soya moet er inderdaad een ruimtegebrek komt!

 • no-profile-image

  beastly

  Als de dieren alleen maar afval en onbruikbare materie eten hoe komt het dan dat complete oerwouden worden gekapt voor soja plantages? Graslanden zijn niet waardeloos maar toevluchtsoorden voor weidevogels overwinterende ganzen. In nederland is geen plaats meer voor intensieve veehouderij. Het transport van al dat veevoer uit verre landen om hier varkens en kippen te voeren en die dieren (levend of dood) weer te exporteren is onlogisch en verspillend en oneerlijk tegenover de derde wereld.
  Ikke, ikke en de rest kan stikken is eerder fundamentalistisch te noemen!

 • no-profile-image

  Henk-Jan

  Vleeseten is niet gezond. Intensieve veehouderij is al helemaal niet gezond voor het milieu (waaronder de mens). Enkel om het geld worden er mega veestallen uit de grond gestampt. De politiek handelt hierin nog dikwijls onbetrouwbaar zoals in Aalburg waar varkenstallen zeer welkom zijn (al doet het college schijnheilig alsof ze deze wil tegenhouden). De stallen zijn brandgevaarlijk voor de dieren als ze gebouwd worden volgens plan, maar de burgemeester sluit hiervoor zijn ogen. Zelfs gaat de politiek liever voorbij aan democratische beginselen door de inspraak, mogelijk ook nog onwettig, te beperken voor bewoners en bepaalde groeperingen. Ze maakt een soepzooitje van de inspraak door mistificeren en te rommelen met vergunningen. Elders zal het niet beter gaan vrees ik. Kortom: niet alleen het vlees is ongezond en het milieu lijdt schade. Het is ook een smerig politiek spel dat gespeeld wordt met bewoners en groepen. Een mooi stuk natuur wordt opgeofferd voor de bouw van stinkende, brand gevaarlijke stallen voor vlees dat bestemd is voor de export(ook nog eens vervuiling door het transport). Iedereen verliest op 1 "veeboer" na. Te gek voor woorden. Kortom; het systeem "megastallen" is op alle fronten ziek en past niet in ons land. Het toont ons de gebreken van onze "democratie". We hebben niet 1 maar tientallen Marianne's nodig om dit tij te keren.

 • no-profile-image

  Ryan Molendijk

  Henk-Jan, je schrijft veel maar je zegt weinig. Ik kan uit je betoog op geen enkele manier opmaken waarom vlees eten ongezond zou zijn bijvoorbeeld. Het huis naast de jouwe, hele vinex-wijken kortom ieder huis is net zo brandgevaarlijk als de gemiddelde varkensstal. De regels waaraan boeren zich moeten houden bij het aanvragen en bouwen van een nieuwe stal zijn democratisch bepaald. Jij bent daar mede verantwoordelijk voor, de overheid die nu de dienst uitmaakt zit er immers mede dankzij jou stem. Maar nu het je niet past ben je ineens tegen. Waar maak je trouwens uit op dat het milieu onder de bouw van een nieuwe stal lijd? Er wordt op dit moment geen enkele stal gebouwd waar niet aan de meest geavanceerde technieken op het gebied van welzijn en milieu wordt voldaan. Je zou juist voor meer van dit soort stallen moeten strijden. En de vervuiling vanwege het transport is wel het meest goedkope argument tegen de intensieve veehouderij dat ik ooit heb gehoord. Of denk je dat je sojabonen en de pinda's met de fiets naar je supermarkt worden gebracht? Dat je geen vlees eet: prima! Dat je tegen de bouw van megastallen bent: prima! Je hebt het geprobeerd tegen te houden en je hebt verloren. Leg je daar bij neer!

 • no-profile-image

  Rik

  De reakties lezende kom ik wederom tot de conclusie dat anti-agrariers voor geen enkel argument vatbaar zijn. Probleem hierbij dat hun argumenten breeduit in de media komt en de kennis zoals Johan uit Frieland het weergeeft alleen bij de vakbroeders bekend is. Mogelijk een taak voor Reed Business om deze kennis te delen met "niet-boeren". Van LTO verwacht ik inmiddels niets meer.

 • no-profile-image

  Geert P

  Zelfs de hoofdredactie van het AgD trapt er (weer) in, door te blijven verwijzen naar het FAO-rapport (Livestock's Long Shadow) op een wijze die de PvdD wenst. Het lijkt erop dat met het lekken van dit Blonk-rapport de partij haar label er weer aan heeft kunnen hangen in de (algemene) publiciteit....
  Advies: lees het FAO-rapport, haal er onderstaande aanbevelingen uit en bestel daarna alleen nog maar Nederlands vlees!

  Bron: FAO
  Action on many fronts
  The FAO report recommends a range of measures to mitigate livestock's threats to the environment:
  Land degradation: Restore damaged land through soil conservation, silvopastoralism, better management of grazing systems and protection of sensitive areas.
  Greenhouse gas emissions: Sustainable intensification of livestock and feed crop production to reduce carbon dioxide emissions from deforestation and pasture degradation, improved animal nutrition and manure management to cut methane and nitrogen emissions.
  Water pollution: Better management of animal waste in industrial production units, better diets to improve nutrient absorption, improved manure management and better use of processed manure on croplands.
  Biodiversity loss: As well as implementing the measures above, improve protection of wild areas, maintain connectivity among protected areas, and integrate livestock production and producers into landscape management.

 • no-profile-image

  Consument

  Heeft men niet wat nuttigers te doen? Al die nuttelose kreten van Thieme en haar aanhangers. Het is al zonde van de tijd om te reageren! Maar erger nog is dat de goede hard werkende boer die voor ons te goedkoop voedsel zorgt, geschofeerd wordt. Die triest dat dit volk in de kamer zit!!!!!!!

 • no-profile-image

  Janzondervrees

  Wie wel eens een tevreden danwel lachende vegetariër of veganist heeft gezien mag het zeggen.
  Als er zuurpruimen zijn zijn het wel mensen die geen vlees eten :)

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.