Home

Achtergrond

LTO levert commentaar op belastingplan 2009

LTO Nederland wil behoud van zelfstandigenaftrek, meer MIA voor meer categorieën, een eenvoudige Verklaring Arbeidsrelatie voor agrariërs met een enkele externe opdrachtgever en afschaffen van successierechten voor bedrijfsopvolgers. Het Belastingplan 2009 schiet op verschillende punten te kort, schrijft LTO aan de Tweede Kamer. Het belastingplan voor 2009 komt er eind deze maand aan de orde.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat noemt het ‘opvallend’ dat voor zelfstandigen de effecten van belastingmaatregelen niet zijn doorgerekend. Uit de ‘Aan de leden van de commissie Financiën’ blijkt voorts dat LTO pal staat voor het behoud van de zelfstandigenaftrek voor boeren en tuinders. Kernboodschap van LTO aan het kabinet is: ‘Stimuleer het ondernemerschap in de land- en tuinbouw en moedig duurzame investeringen in deze innovatieve sector aan.’

Het met Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2009 bevat volgens LTO ook positieve punten. Het gaat hierbij onder meer om de verlaging van de WW-premie en het schrappen van de btw-verhoging. Voor zelfstandige ondernemers zit er echter vrijwel geen lastenverlichting in het pakket. Zij moeten het doen met een bevriezing van de zelfstandigenaftrek. Bovendien is aangekondigd dat die aftrek vanaf 2010 in stappen wordt afgeschaft. Daar zou dan een verhoging van de mkb-winstvrijstelling tegenover staan. Maar ondernemers met een winstinkomen tussen de nul en €45.000 gaat dit per saldo een enorm bedrag kosten en dat is niet acceptabel, vindt voorzitter Maat.

In 2009 moet de inflatiecorrectie volledig worden toegepast op de zelfstandigenaftrek. LTO wil met het kabinet overleg over het samenvoegen van de zelfstandigenaftrek en de mkb-vrijstelling, maar wel op voorwaarde dat de stimulerende werking voor ondernemers in de land- en tuinbouw behouden blijft. LTO stelt voor om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, die de aflopen jaren flink is versoberd, een stimulerender karakter te geven.

LTO blijft aandringen op toepassing van de Vamil-afschrijving bij investeringen in gebouwen. Om investeringen in duurzaamheid te bevorderen is het volgens LTO nodig om met name de percentages van de MIA-regeling substantieel te verhogen. Bovendien dienen de categorieën, die in aanmerking komen voor deze regeling, te worden uitgebreid.

Zelfstandige ondernemers in de landbouw die naast het eigen bedrijf een aantal uren voor een opdrachtgever willen werken, hebben vaak maar een enkele opdrachtgever. LTO stelt voor dat deze categorie zzp’ers eenvoudiger een Verklaring Arbeidsrelatie kunnen krijgen voor een beperkt aantal uren per jaar. LTO is blij met het plan van het kabinet om de eerstedagsmelding af te schaffen. Dat voornemen moet wel op korte termijn worden verwezenlijkt. Voorstel van LTO is verder een volledige vrijstelling van successierechten bij opvolging van het bedrijf. Dat betekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging.

Lees ook Vereenvoudigingen rondom lijfrenten (slot serie Prinsjesdag 2008)

Meer informatie LTO, 22 oktober 2008: Stimuleer ondernemerschap en duurzame investeringen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.