Home

Achtergrond 749 x bekeken 7 reacties

LEI: kosten I&R zware last voor schapensector

Het toerekenen van een bepaald bedrag aan I&R-kosten aan de schapenhouderij, betekent al snel een stevige lastenverzwaring voor de schapenhouderij. De financiële ruimte per bedrijf is niet groot.

Dit concludeert het LEI-instituut van Wageningen UR in een studie die is gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV en het Productschap Vee en Vlees.

Een gemiddeld gespecialiseerd schapenbedrijf met zo'n 400 dieren verdiende over de jaren 2005 tot en met 2007 gemiddeld een bedrijfsinkomen van bijna 18.000 euro per jaar. De totale opbrengsten per bedrijf belopen bijna 46.000 euro. Hier gaan echter vrij veel vaste kosten af. Per ooi bedraagt het totaal aan opbrengsten ruim 100 euro per jaar. Daarvan blijft circa 45 euro per ooi over als inkomen. Hiervan bestaat de helft uit ooipremie.

Door het lage inkomensresultaat per bedrijf zijn er nauwelijks gespecialiseerde, volwaardige schapenbedrijven. Hiervan werden er in 2007 bijna 170 geteld. Wel zijn er veel nevenbedrijven, In 2007 werden nog 1.150 bedrijven geteld met meer dan 200 schapen. Agrarische bedrijven met schapen zijn er echter veel. Volgens de Landbouwtelling van vorig jaar waren er zo’n 14.000. Samen hebben ze een stapel van 1,3 miljoen schapen. Een grote groep van 65.000 hobbyhouders heeft daarnaast nog een miljoen schapen. Deze worden niet meegenomen in de landbouwtelling.

De individuele elektronische I&R, die er vanaf volgend jaar komt, geldt vooral voor de professionele houders. Zij moeten grotendeels zelf opdraaien voor de kosten ervan. Vergeleken met het bestaande I&R-systeem zijn de kosten fors hoger. Nu betaalt de schapenhouderij hier als geheel jaarlijks 800.000 euro voor. Voor de nieuwe elektronische I&R moet zo’n twee miljoen euro per jaar meer worden betaald, exclusief de directe kosten voor de chips.

Zelfs al betaalt de overheid de helft mee, dan nog zijn de meerkosten een forse lastenverzwaring meent het LEI.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Schapenfokker

  Dit onderzoek toont haarfijn aan wat wij allang wisten als schapenhouders.....er wordt te weinig verdient.
  Toch is het nuttig, want het LEI wordt eerder vertrouwd als de schapenhouderij zelf.
  De elektronische I&R is overigens geen uitvinding van Sjraar van Beek. Het is dus wel erg naief en dom om hem er persoonlijk de schuld van te geven.
  Overigens weet ik dat juist hij er veel tijd in heeft gestoken om de wettelijke bijdrage omlaag te krijgen, van ca. 10 miljoen vorig jaar, naar ca. 3 miljoen nu.
  Dat is een grote stap vooruit. Alleen is het nog steeds teveel voor onze sector.

  Nu moeten we er voor zorgen dat de conclusie van dit onderzoek doordringt bij LNV, en hopen dat een groter deel van de kosten bij de overheid gelegt kan worden.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Al rekent het lei nog zo goed, i&r achter haalt haar wel. De klagers zullen vanzelf stoppen bij te hoge kosten. Bij het doorgaan hebben de klagers ongelijk, omdat het dan nog wel meevalt.

 • no-profile-image

  Boudewijn

  Duur onderzoek in opdracht van LNV Hopelijk trekken ze daar een wijs plan uit.
  Volgens mijn berekeningen zijn de inkomsten per schaap nog rijkelijk hoog berekend. De ooipremie is al weer afgeschaft en de daarvoor in de plaats gekomen ha toeslag wordt al drastisch afgeroomd. daarbij komt nog dat wanneer een bedrijf zwaar getroffen wordt door uitval, zoals de blauwtong de inkomsten nog verder afnemen. Rekenvoorbeeld: bij de helft, verdrievoudigen alle kosten per ooi. en dus ook de I&R . Ook dooie hebben namelijk een nummer in. Voeg daar een extreem hoge aanslag voor het dierengezondheidsfonds, uiteraard vooruit betaald, dan wordt het een heel ander verhaal.
  Nogmaals, wat voor wijs besluit wordt er hier genomen....

 • no-profile-image

  N. Verduin

  Je kan het ook zo bekijken. De schapensector heeft de verantwoordelijkheid om de administratie, net als andere sectoren, op orde te hebben. Laten we eens kijken naar een werkbare oplossing en kom met voorstellen i.p.v. gemopper. Wij werken door de "pilot" met bolussen en dat is een enorme stap vooruit. Nu nog een betaalbaar systeem opbouwen, maar dan moeten we SAMEN-WERKEN.

 • no-profile-image

  schreuder

  Is het rechtvaardig dat op een totaal van 2.3 miljoen dieren er daarvan 1,3 miljoen dieren alle kosten moeten maken en dragen ? (plaatsingsruimte/mestafvoerkosten/i&r enz) ? het antwoord lijkt mij duidelijk.
  Uitsluitend een sectorale benadering zorgt voor een eerlijke verdeling van de koek.
  Het verplichten deze nieuwe I&R is de doodsteek voor de profesionele schapenhouders. Opzet wederom geslaagd: eerst de ooipremie een jaar later uitbetalen, vervolgens een modulatiekorting toepassen, een dierziektefonds instellen, een inschaarverplichting instellen, de mestnormen aanscherpen,de subsidies voor nieuwe kuddes stopzetten, en als allerlaatste als er nog enkele vasthoudende schapenhouders zijn een electronische I&R verplichten.
  Kan LNV ook aangeven wat er straks met deze gronden die vrijkomen gaat gebeuren ?
  Fortis is toch reeds eigendom van de Staat ? de 35000 ha grond die Fortis bezit wat gaat daar nu mee gebeuren ?
  Toevoegen aan de EHS ?
  En het dan vreemd vinden dat de Tijgermug oprukt in Nederland met alle gevolgen van dien, dit is naar mijn vaste overtuiging één van de eerste gevolgen van het teruggeven van goede landbouwgronden aan de natuur welke vervolgens "vernat"worden en daarmee dus definitief ombruikbaar voor de landbouw.
  Mensen open uw ogen ook de proffesionele schapenhouderij moet verdwijnen in Nederland, en het ministerie van landbouw is opgericht om dit proces versnelt door te voeren. De naam Visserij is reeds verdwenen en vervangen door natuurbeheer, wat komt er voor landbouw in de plaats ?

 • no-profile-image

  Boudewijn

  Ach er is toch al te veel scharrelvlees. De consument wil immers zo goedkoop mogelijk? Er zal eens een te kort ontstaan . dit dreigde bij de melk en gelijk is daar de overheid om daar een stokje voor te steken.
  Als er van wege risico volle windhandel de spaartegoeden verbrast dreigen te worden blijkt de overheid meteen met miljarden klaar te kunnen staan. Niet een jaar wachten op je centen. Nee in een weekendje tafelen.

 • no-profile-image

  schapenboer noord nederland

  I en R hebben we te danken aan Sjaar Verbeek maar deze is vetrokken en hupelt nu met zijn subsidie schaapjes bij de gemeenten en provincies rond
  geen vertrouwen meer van de achterban is op gegeven als reden dat hij vertrekt
  hij weet zelf wel beter
  SJAAR BEDANKT
  NAMENS DE SECTOR

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.