Home

Achtergrond 1 reactie

Krachten bundelen voor lonende teelt

De Nederlandse Aardappel Vakbond (NAV) ziet de verwerkende industrie niet als de vijand. De bond pleit voor een krachtenbundeling van telers. Niet om samen tegen de 'vijand' op te trekken, maar om samen met de industrie een rendabele teelt te realiseren.

In het Agrarisch Dagblad van 17 september stellen Dick Zelhorst van Aviko Potato als Han van den Hoek van McCain, dat de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) de industrie ziet als vijand. Zo kijkt de NAV er zelf niet tegen aan. We stellen wel vast dat de industrie een veel sterkere positie in de keten heeft dan de telers. Dat is niet de schuld van de industrie, de telers hebben dit zo ver laten komen en houden zelf deze situatie in stand door individueel met hun afnemers te (onder)handelen.

Het uitgangspunt van de NAV is dat de aardappelteelt rendabel moet zijn. Telers moeten een opbrengstprijs kunnen realiseren die alle kosten dekt plus een ondernemersmarge. Tot dusver heeft de industrie met succes voluit ingezet op de laagste prijs, zo stelt Ecorys in het rapport Potato supply management. Ook in de rapporten van ABN Amro en van het LEI wordt de conclusie getrokken dat de positie en het rendement van telers niet goed is.

De problemen die de industrie heeft om rendement te behalen bij hun afnemers, is niet de zorg en het risico van de telers. De aardappeltelers hebben hun vakmanschap nodig om aardappelen van een prima kwaliteit in de schuur te krijgen. Daarnaast moeten ze de aardappelen zo goed mogelijk vermarkten. Daar houdt de zorg en inspanning van de teler toch echt op. Het is aan de vakmensen bij de industrie om een goed aardappelproduct te realiseren en om dat zo goed mogelijk te vermarkten.

Zowel de telers als de verwerkende industrieën moeten hun zaken in hun vakgebied zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Dat ze een aantal dingen afstemmen en daar afspraken over maken, is niet meer dan normaal. Maar onder het mom van samenwerking het margerisico van de industrie terugrekenen naar de teler, is een verkeerde gedachtegang.

Wij stellen dat telers om tot kostendekkende opbrengstprijzen plus marge te komen, hun krachten moeten bundelen. Samenwerking in de keten begint bij een sterke telersorganisatie. Want alleen op die manier kunnen telers een gelijkwaardige positie bereiken ten opzichte van de andere schakels in de keten.

De NAV pleit dus niet voor krachtenbundeling om samen op te trekken tegen de ’vijand’, maar juist om vanuit een krachtige telersorganisatie met de afnemers een rendabele aardappelteelt te realiseren. De industrie zou prima kunnen helpen in dit streven door inzicht te verschaffen in de gewenste hoeveelheid aardappelen en de gewenste kwaliteit. Dat is een vorm van samenwerking waar telers en de industrie wat aan hebben.

De NAV is verheugd en ook enigszins verrast om te zien dat Zelhorst en Van den Hoek graag willen samenwerken met de NAV. Verrast omdat de NAV de VAVI, waarin zowel McCain als Aviko participeert, eerder dit jaar heeft uitgenodigd voor een gesprek over de contractvoorwaarden en de prijzen. Wij ontvingen de mededeling dat in VAVI-verband is besloten niet met ons in gesprek te gaan. Een soortgelijk verzoek van VTA is eveneens afgewezen.

Wij begrijpen nu uit de uitspraken in het Agrarisch Dagblad dat de tijden zijn veranderd. Daar zijn we blij mee en we nodigen beide heren en de VAVI daarom nogmaals van harte uit voor een goed gesprek over kostendekkende opbrengstprijzen plus ondernemersmarge en de contractvoorwaarden.

Dit is een ingekorte versie van een open brief van Hanny van Beek-van Geel, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Keimpe van der Heide, voorzitter Werkgroep Consumptieaardappelen. De brief is gericht aan het bestuur van Aviko, McCain Foods Holland en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI)

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Melkveehouder Wim.

    Van harte gefeliciteerd N.A.V. met het bereiken van deze mijlpaal. Ga zo door, goed voorbeeld doet goed volgen. (Kunnen melkveehouders wat van leren).

Of registreer je om te kunnen reageren.