Home

Achtergrond 1 reactie

Kosten industriegroente stijgen met 400 euro

De telers van industriegroenten zijn volgend jaar gemiddeld 400 euro per hectare méér kwijt aan teeltkosten.

De telersvereniging van verwerker Hak Jonker Fris gaat proberen die kostenstijging vergoed te krijgen in de contractprijzen. De onderhandelingen over de teeltcontracten voor 2009 zijn nog niet begonnen, zegt voorzitter Theo Kool van de telersvereniging. "Ons uitgangspunt is dat de telers de gestegen kosten voor kunstmest, gewasbescherming, energie en pacht vergoed krijgen." Bovendien zijn een aantal gewasbeschermingsmiddelen verdwenen, zegt Kool. "Goede schimmelbestrijders zijn er bijna niet meer. Dat maakt de teelt van conservengroenten risicovoller. Dat risico moet ook worden vergoed."

De kosten zijn echter voor verwerker Hak Jonker Fris ook gestegen, zegt een woordvoerder. "Wij moeten meer betalen voor het glas en de dekseltjes. Dat is lastig door te berekenen op de afzetmarkt. We hebben oog voor de situatie van de telers, maar de graanprijzen zijn ook gedaald. We kunnen nog niet zeggen hoe we de onderhandelingen in gaan, maar onze nieuwe contractprijzen zullen marktconform zijn."

Directeur Cees Geven van telersvereniging De Schakel stelt dat een contractprijsverhoging van 10 procent nodig is om de kostenstijging te compenseren voor de telers. "Het is de vraag of dat lukt. Met een graanprijs van 160 of 170 euro per ton krijg je dat gemakkelijker voor elkaar."

De Schakel vertegenwoordigt 500 actieve telers in Nederland en het Duitse grensgebied en 150 telers in België. Geven: "Vorig jaar hadden de telers een betere uitgangspositie. Er waren geen voorraden meer door de tegenvallende productie van de jaren daarvoor. En de graanprijs lag op een hoger niveau. Daardoor konden de contractprijzen zo’n 30 procent stijgen. Maar verwerkers moeten er rekening mee houden dat bij dalende contractprijzen telers afhaken omdat graan minder risico geeft dan industriegroenten."

Eén reactie

  • no-profile-image

    r.m. te B

    Meneer Geven heeft groot gelijk die 10 % is hard nodig. Daarnaast is het nog maar de vraag wat graan volgend jaar augustus kost !! Misschien wel het dubbele van nu !

Of registreer je om te kunnen reageren.