Home

Achtergrond

Koppejan (CDA): Vlaanderen moet ook meebetalen aan alternatieven

Vlaanderen moet 80 miljoen euro meebetalen aan natuurherstel in de Westerschelde, ook als wordt gekozen voor een alternatief voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.

Dat heeft CDA-Kamerlid Ad Koppejan gezegd in een eerste reactie op het rapport van de Commissie-Nijpels. Die was door minister Gerda Verburg (LNV) gevraagd om alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder te bekijken.

Volgens Nijpels is de ontpoldering van de Hedwigepolder de beste oplossing, onder meer omdat Vlaanderen de kosten daarvan, 80 miljoen euro, betaald. Of Vlaanderen wil meebetalen aan (duurdere) alternatieven is nog maar de vraag, aldus Nijpels.

Aanleiding voor het instellen van de commissie-Nijpels was een motie van Koppejan, eind vorig jaar. Met de motie creëerde Koppejan een uitvlucht uit een al jarenlang bestaande impasse rond de voorgenomen ontpoldering.

De weerstand in Zeeland hiertegen is ook doorgedrongen in de Kamer, waar met name SGP en VVD zich sterk hebben verzet tegen ontpoldering en onteigening van landbouwgrond daarbij. Het CDA zit een beetje klem tussen de gemaakte afspraken van het kabinet met Vlaanderen, waarbij CDA-minister Gerda Verburg namens het kabinet verantwoordelijk is, en de boerenachterban in Zeeland die sterk is gekant tegen ontpoldering.

Koppejan zei de door Nijpels aangedragen alternatieven eerst goed te willen bekijken. Hij is het met Nijpels en Verburg eens dat er snel duidelijkheid moet komen voor de Zeeuwen.

Lees ook Commissie-Nijpels blijft bij ontpoldering Hedwigepolder

Lees ook Verburg komt snel met voorstel Schelde

Lees ook "Nijpels: Geef Zeeuwen snel duidelijkheid"

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.