Home

Achtergrond

Kennisland, hoera?

De Nederlandse onderzoekers op het gebied van dierziekten zijn van wereldklasse.

Nederland heeft na de primeur twee jaar geleden van blauwtong type 8 in Noord-Europa opnieuw een twijfelachtige primeur: voor het eerst is de blauwtongvariant serotype 6 hier aangetroffen.

Nederland laat hiermee opnieuw zien dat ze dierziekteonderzoek se­rieus neemt. Nederland – kennisland gaat weer eens op, terwijl dit ge­wenste imago een twijfelachtige eer is.

De vraag is namelijk of dit voor de Nederlandse boer wel zo prettig is. Nederland lijkt weer het braafste jongetje van de klas. Er is een mo­gelijk nieuwe dierziekte en de grenzen voor Nederlands vee worden gesloten. De

exporteurs van fokvee zaten al in zwaar weer. Een nieuw verbod op export kan deze sector de kop kosten. En dat terwijl het risi­co van verspreiding van de ziekte tot nu toe klein is: die lijkt tot nu toe zeer beperkt.

De discussie is er een van korte en de lange termijn. Op de korte ter­mijn is het heel lastig en zelfs ergerlijk dat de grenzen worden geslo­ten. Gevoelsmatig wordt van een mug een olifant gemaakt. Tegelijker­tijd geeft Nederland hiermee op de lange termijn wel een visitekaartje af. Vee afkomstig uit Nederland, met zijn strenge dierziekteregime, moét veterinair wel veilig zijn. En daarmee staat Nederland weer een stapje voor.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.