Home

Achtergrond 219 x bekeken

Kabinet remt inzet biobrandstoffen af

Het kabinet beperkt het gebruik van biobrandstoffen in benzine en diesel.

De verplichte inzet van brandstoffen uit gewassen als koolzaad en palmen door oliemaatschappijen gaat omlaag van 5,75 naar 4 procent in 2010, bevestigen Haagse bronnen vandaag.

Uit Brits onderzoek is gebleken dat het stimuleren van de vraag naar biobrandstoffen nadelige gevolgen kan hebben. De teruglopende voedselproductie in ontwikkelingslanden is een voorbeeld daarvan.

Premier Jan Peter Balkenende liep in het debat over Prinsjesdag al vooruit op het afremmen van biobrandstoffen. Het kabinet bespreekt morgen een voorstel daartoe van milieuminister Jacqueline Cramer, dat het volgens de bronnen zal halen.

Biologische brandstoffen raakten in de mode als alternatief voor ’gewone’ brandstoffen die CO2 produceren en daarmee bijdragen aan de opwarming van de aarde. Maar milieuorganisaties roeren zich met succes in de discussie daarover. Volgens hen werkt de inzet van palmolie averechts: de CO2-uitstoot neemt juist toe.

Deze zomer bleek bovendien uit het Britse Gallagher-rapport, in opdracht van het ministerie van Transport, dat er toekomst is voor een duurzame biobrandstofindustrie. Voorwaarde is wel dat de productie niet plaatsvindt op landbouwgrond die anders zou zijn ingezet voor de voedselproductie.

Daarom zouden de Europese streefpercentages volgens Gallagher minder snel moeten stijgen. In het Europees Parlement werden de grootste fracties het vorige maand daarover eens. Het kabinet stelt het streefpercentage voor Nederland nu ook bij. Het betekent volgens de zegslieden niet dat de duurzaamheidsdoelen in gevaar komen en dus ook niet dat de uitstoot van CO2 onvoldoende wordt teruggedrongen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.