Home

Achtergrond 360 x bekeken

Is er sprake van een belaste schenking bij een agrarische bedrijfsoverdracht?

De vraag of er bij een agrarische bedrijfsoverdracht sprake is van een belaste schenking ligt op dit moment voor bij de belastingkamer van de Hoge Raad. De meningen over deze vraag lopen nogal uiteen. De beantwoording van de vraag is voor de agrarische bedrijfsopvolgers van groot belang. Naast deze vraag (waar overigens een riante bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is) speelt ook de vraag over de positie van de overige kinderen. De uitspraak van de Hoge Raad wordt dan ook met grote spanning afgewacht.

De Advocaat-generaal, mr. C.W.M. van Ballegooijen heeft een conclusie (= advies) geschreven voor de Hoge Raad over de voorgelegde proefprocedure. In zijn conclusie geeft hij een helder overzicht van de bestaande jurisprudentie in dit soort gevallen. Volgens hem is er in de meerderheid van dit soort gevallen wel degelijk sprake van een belaste schenking. Ook in de voorgelegde procedure concludeert hij tot het aanwezig zijn van een schenking. Het is echter afwachten of de Hoge Raad dit advies zal volgen.

De twee stromingen (wel of geen schenking) hebben kort samengevat de volgende redenering.

Geen schenking
Volgens sommige deskundigen is er bij een agrarische bedrijfsoverdracht geen sprake van een belaste schenking. Zij verwijzen hierbij onder meer naar een uitspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad van 13 februari 2004, nr. C02/233. In deze uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat er in casu geen sprake was van een schenking. De melkveehouder die de voorheen in maatschap gedreven onderneming voor de ‘agrarische waarde’ had overgenomen, hoefde geen schenking in de nalatenschap in te brengen. Zijn zus viste achter het net.

In deze visie is er geen sprake van een schenking, omdat de vastgestelde overnamesom niet gebaseerd is op een bevoordeling uit vrijgevigheid, maar rechtstreeks voortvloeit uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die in het algemeen aan de weg staan aan een waardering die voortzetting van een nog juist lonend bedrijf onmogelijk maakt. Bovendien ontbreekt een bevoordeling, omdat de overdrager veelal een reële meerwaardeclausule heeft bedongen.

Wel schenking
Volgens andere deskundigen is er bij een agrarische bedrijfsoverdracht juist wel sprake van een belaste schenking. Zij verwijzen hierbij onder meer naar een uitspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad van 4 maart 2005, nr. C03/247. In deze uitspraak oordeelde de Hoge Raad in een bijna identiek geval dat er wel sprake was van een schenking met als gevolg dat deze ingebracht moest worden in de boedel en verdeeld onder de overige erfgenamen. De Advocaat-generaal is de mening toegedaan dat er in het voorgelegde geval wel sprake is van een schenking.

Grijs gebied
Al met al is er sprake van een grijs gebied. En naar mijn stellige verwachting zal dit grijze gebied ook na de uitspraak van de Hoge Raad in de voorgelegde proefprocedure blijven bestaan. Als echter de Hoge Raad in navolging van de Advocaat-generaal beslist dat er in casu wel sprake is van een belaste schenking, worden de mogelijkheden om het tegenovergestelde standpunt in te nemen aanzienlijk beperkt.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘bedrijfsoverdracht schenking’

Meer informatie Uitspraak Hof Den Haag, 7 juni 2006: nr. 04/00418

Meer informatie Conclusie Hoge Raad, 31 juli 2008: nr. CPG 43.394

Meer informatie Bezwaarschrift in Cassatie Hoge Raad, 31 juli 2008: nr. 43.394

Meer informatie Uitspraak Hof Den Haag, 7 juni 2008: nr. BK-04/01353

Meer informatie Conclusie Hoge Raad, 31 juli 2008: nr. CPG 43.393

Meer informatie Beroepschrift in Cassatie Hoge Raad, 31 juli 2008: nr. 43.393 (pdf)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.