Home

Achtergrond 451 x bekeken

Investeren in smoel van Nederland

Met het tekenen van het Akkoord van Apeldoorn, dat verrommeling van het landschap moet tegengaan, zijn we er niet, zegt Egbert Jaap Mooiweer, adjunct directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. "Wat een gedurfde en ambitieuse tekst was, is al afgezwakt tot een tandenloos document. Het is zaak dat zowel overheid als private partijen investeren, met wellicht Verdonk en Wilders voorop."

'Een keerpunt in het denken over landschap', aldus Vrom-minister Jacqueline Cramer bij het ondertekenen van het Landschapsakkoord van Apeldoorn in Radio Kootwijk. Een vertegenwoordigster van de Raad van Europa waande zich in een droom. Tal van bestuurders en bewindspersonen, waaronder twee ministers, gaven acte de présence om het akkoord namens 46 organisaties te tekenen. Het signaal was duidelijk. Een gezamenlijke vuist tegen verrommeling en ongebreidelde stads- en dorpsuitbreidingen in het Nederlandse landschap. Nadrukkelijk niet om de boel op slot te zetten, maar om als BV Nederland de komende jaren keihard te werken aan landschappelijke verfraaiing en duurzame financiering voor landschap.

Meer aandacht voor streekeigenheid, biodiversiteit, ondernemerschap, schoonheid, recreatief medegebruik en agrarische inpassing in ons verrommelde en uitgeklede land. De verzamelde pers was echter gematigd enthousiast. Dat is te begrijpen, want een aanvankelijk duidelijke tekst met durf en ambitie werd onder politieke druk steeds verder afgezwakt. Uiteindelijk resteert een tandenloos document met schone woorden waarin nergens te ontdekken valt waaraan partijen elkaar kunnen houden.

"Niets nieuws onder de zon", zou u kunnen denken. Want noem eens een conferentie over een onderwerp als klimaat, visquota of millenniumdoelstellingen waar uiteindelijk wél concrete onderlinge afspraken staan? Gelukkig verschijnt binnenkort de Taskforce Financiering Landschap Nederland met haar advies aan het kabinet. Haar leden zijn stuk voor stuk zwaargewichten en hebben in het verleden reeds constructieve, heldere uitspraken gedaan over ons landschap. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.
De ministers Verburg (landbouw) en Cramer (Vrom) presenteren in november de Agenda Landschap, waarin staat hoe we samen meer in ons landschap kunnen investeren en hoe het rijk daarbij kan helpen.

Maar laat duidelijk zijn dat wat het advies van de Taskforce ook behelst, zij zal voorrekenen dat de overheid samen met private partijen voor voldoende financiën moet zorgen. Met het huidige economische klimaat als tegenwind niet eenvoudig. Mede gezien de recente adviezen over onze water- (Commissie Veerman) en bouwopgave (Commissie Noordanus en Dekker) lijkt het dit kabinet ernst om werk te maken van "een mooi, duurzaam, gevarieerd en toegankelijk landschap". Alleen een brede politieke steun uit de kamer en draagvlak van meerdere departementen zal de minister van Financiën, Wouter Bos, kunnen overtuigen dat hij anders aan knoppen moet draaien om geld vrij te spelen of anderen fiscaal in staat te stellen om te investeren in de smoel van Nederland.

Gezichtsverlies dreigt, geen volk op aarde benoemt haar laatste schoonheid als iets wat eigenlijk in het buitenland zou moeten liggen, Nederlanders wel! Hierin schuilt de urgentie eens te meer. Wij veronderstellen dat Kamerleden Rita Verdonk (Trots op Nederland) en Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid) vanuit hun ideologie voorop lopen om ons cultuurhistorisch erfgoed te redden en nieuwe landschappen mogelijk maken om weer trots op ons land te zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.