Home

Achtergrond

'Hogere dollar gunstig voor export van zuivel'

De hogere dollarkoers is gunstig voor de export van Nederlandse zuivelproducten. Dat zegt Henk Westeneng van ABN Amro.

Het traject naar een meer fluctuerende markt is volgens hem mede door de kredietcrisis in een stroomversnelling geraakt. Veehouders met goede technische resultaten moeten deze fluctuaties volgens ABN Amro goed kunnen opvangen. Ook kunnen de gedaalde voerprijzen de dalende inkomsten enigszins compenseren.

De kredietcrisis heeft volgens Westeneng vooral indirect effect op de sector. "Grosso modo kunnen we de invloed van de kredietcrisis op de melkveesector in vier segmenten verdelen", vertelt Westeneng. "Ten eerste is er wantrouwen op de financiële markt. Hierdoor is het moeilijker om aan geld te komen." Dit betekent volgens hem niet dat veehouders die met een goed plan naar de bank komen, geen geld meer kunnen lenen. Wel wordt de kredietverstrekking strenger beoordeeld.

"Ten tweede is de koers van de dollar flink opgelopen", vervolgt Westeneng. "Er wordt meer belegd in dollars. Dit heeft gunstige gevolgen voor de export van Nederlandse zuivelproducten. Ten derde heeft de gedaalde olieprijs een positieve invloed op de voerprijzen al wordt deze afgeremd door de gestegen dollarkoers."

Als laatste noemt Westeneng de economische groei die stagneert. "Het vertrouwen van de consument is wereldwijd afgenomen. Dit zorgt ervoor dat er in de opkomende economieën minder mensen bijkomen die zuivel gaan consumeren. In Westerse landen zal de vraag naar zuivel niet afnemen."

Wel zullen volgens Westeneng mogelijk de prijzen, van luxe zuivelproducten, onder druk komen te staan. Dit kan zijn weerslag op de productie krijgen. Westeneng spreekt over de gevolgen van de kredietcrisis tijdens de regionale ontmoetingsdagen van de Melkveeacademie in november.

Of registreer je om te kunnen reageren.