Home

Achtergrond 630 x bekeken

Hoge Raad heeft laatste woord in ‘samenstel van rechtshandelingen’ bij emigratie

Een bv kan voor een emigrerende agrariër grote voordelen opleveren. Een van de varianten die vaak voorkomt, is de geruisloze inbreng van de bestaande onderneming in een bv. Om van deze optie gebruik te maken mag het echter niet de bedoeling zijn dat de bv slechts opgericht is om de verkoop of beëindiging van de bestaande Nederlandse onderneming fiscaal vriendelijk te laten verlopen. Als er sprake is van een ‘samenspel van rechtshandelingen gericht op de overdracht of liquidatie van de ingebrachte onderneming’ dan is de faciliteit van de geruisloze inbreng niet van toepassing.

Op dit moment is er een zaak aanhangig bij de Hoge Raad over deze vraag. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat er sprake is van een samenspel van rechtshandelingen gericht op de overdracht of liquidatie van de ingebrachte onderneming. De faciliteit van de geruisloze inbreng is dus niet van toepassing. Dit heeft als gevolg dat afgerekend moet worden met de fiscus over de stille reserves in de Nederlandse onderneming.

In het artikel van Agrocount van 9 april 2008 besteedden we al aandacht aan de uitspraak van het hof. De ondernemer heeft inmiddels cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad, omdat hij het niet eens is met de uitspraak van het Hof. Het laatste woord in deze zaak is dus aan de Hoge Raad.

De aan de Hoge Raad voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Een agrariër drijft, aanvankelijk in firmaverband en later in de vorm van een eenmanszaak, een agrarische onderneming in Nederland. Deze onderneming wordt door hem geruisloos (met terugwerkende kracht) per 31 december 1998 ingebracht in een bv. Eind 2000 kocht de bv een agrarische onderneming in Duitsland. De agrariër emigreerde in 2002 naar Duitsland. In Nederland zijn de activiteiten geleidelijk afgebouwd en uiteindelijk in 2004 volledig beëindigd. De inspecteur nam het standpunt in dat belanghebbende ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de geruisloze inbrengfaciliteit. Daarom legde de inspecteur de onderhavige navorderingsaanslag op, die echter door de rechtbank in Arnhem is vernietigd.

Hiertegen komt de inspecteur met succes in hoger beroep. Het hof is namelijk van oordeel dat belanghebbende een stappenplan heeft ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op de liquidatie van de agrarische onderneming in Nederland en de start van een nieuwe agrarische onderneming in Duitsland. Hiervan maakte de inbreng in de bv een zeer wezenlijk onderdeel uit. Gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad bestaat er dan geen recht op de bedoelde faciliteit.

Anders dan de rechtbank oordeelde, is volgens het hof niet van belang dat sprake is van een geleidelijke liquidatie. De stelling van de ondernemer dat de navorderingsaanslag te laat is opgelegd, wordt niet gedeeld door het hof. De conclusie van het hof luidt dat de navorderingsaanslag terecht is opgelegd.

De lopende procedure bij de Hoge Raad (2008/01448) is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Fiscale belemmering emigratie niet toegestaan

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘geruisloze (inbreng)’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘emigratie’

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 13 maart 2008

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 6 november 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.