Home

Achtergrond 1 reactie

Groei areaal paprika vooral bij The Greenery

Telerscollectief P8 verwacht in 2009 een areaalgroei paprika van 2 tot 5 procent.

Die groei lijkt zich vooral voor te doen bij leden van The Greenery. Het areaal rood groeit bij die groep telers naar verwachting met 19 procent. P8-voorzitter Thijs Jasperse gaat voorlopig uit van een lichte landelijke uitbreiding, die wordt vergezeld door een consumptiegroei in Nederland en Duitsland. Wel zal de areaalgroei iets hoger zijn dan voorgaande jaren. Hoeveel hoger het uitvalt, is nog niet te zeggen, zegt Jasperse. Het definitieve beeld wordt volgens hem pas zichtbaar in januari. Dan heeft P8 de definitieve zaaicijfers van de aangesloten leden.

The Greenery heeft eerder deze maand aan haar telers bekendgemaakt uit te gaan van een forse groei voor rood en oranje. Het areaal rood zou mogelijk met 19 procent kunnen groeien, oranje met 17 procent. Voornaamste reden van de groei is nieuwbouw in de Wieringermeer en Koekoekspolder, stelt de afzetorganisatie. Wat het effect op de markt zal zijn, hangt af van ontwikkelingen in andere gebieden.

Het Nederlandse areaal paprika ligt boven de 1.200 hectare. The Greenery heeft een aandeel van circa eenderde. De groei van het totale areaal komt daarmee voor een belangrijk deel hier vandaan. Fresteem zegt een stabiel tot licht stijgend areaal te verwachten. Het areaal bedraagt circa 135 hectare. WestVeg zegt een kleine daling van het paprika-areaal te voorzien naar 48 hectare.

Volgens een woordvoerder van Fresteem is het grote aantal bedrijven dat te koop staat nog een onzekere factor. "Er moeten veel kleine bedrijfjes stoppen om nieuwbouw van 20 hectare op te vangen op de markt."

Eén reactie

  • no-profile-image

    realistje

    En je dan maar weer afvragen waarom de prijzen zo onder druk staan.........

Of registreer je om te kunnen reageren.