Home

Achtergrond 172 x bekeken

Gemeenten scoren onvoldoende in Vrom-regelgeving

Slechts 5 procent van de gemeenten had de vergunningverlening met bijbehorend toezicht en handhaving volledig op orde in het begin van het onderzoek. De uitvoering verbetert wel, maar nog altijd presteert 10 procent van de gemeenten onder de maat. De provincies voeren hun taken doorgaans wel goed uit. De Vrom-Inspectie (VI) concludeert dit in haar overzicht van onderzoeken over 2003 tot 2008 bij alle gemeenten en provincies.

Bij veel wet- en regelgeving van Vrom ligt de uitvoering en handhaving bij gemeenten en provincies. Milieuvergunningen, bouw- en sloopvergunningen en bestemmingsplannen worden door de gemeente en soms door de provincie afgegeven of opgesteld. Vervolgens houden zij toezicht op de uitvoering en grijpen in als dat niet goed gaat.

Gemeenten voeren hun taken op het vlak van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening beter uit dan een aantal jaren geleden, maar het is nog niet voldoende. Provincies voeren hun taken bij de uitvoering van Vrom-wetten en regels in het algemeen wel goed uit. Bij aanvang van het onderzoek had echter slechts 5 procent van de gemeenten de vergunningverlening en toezicht en handhaving daarop volledig op orde. De uitvoering is ondertussen flink verbeterd volgens de onderzoekers, maar nog altijd presteert circa 10 procent van de gemeenten onder de maat. Vergunningen verlenen (de voorkant) gaat gemeenten beter af dan het houden van toezicht en het ingrijpen zodra misstanden worden geconstateerd (de achterkant).

Het slechtst scoorden gemeenten op het vlak van de bouwregels. Daar is tegelijkertijd ook wel de meeste verbetering te zien in de afgelopen jaren, mede door een aantal incidenten op het vlak van veiligheid en gezondheid. Bij de milieuregels (milieuvergunningen e.d.) deden gemeenten het beter, een derde van de taken werd hier als voldoende beoordeeld. Bij bestemmingsplannen scoorde slechts een op de tien gemeenten een voldoende. Ook bij de andere taken op het ruimtelijk ordeningsvlak is het beeld niet gunstig. Bovendien valt het tegen met de verbeteringen. Mogelijke oorzaken zijn verschillen tussen lokale en nationale belangen en de tijd die het kost een bestemmingsplan te ontwikkelen.

De VI keek bij haar onderzoeken vooral naar de zaken die binnen een gemeente of provincie belangrijk en risicovol zijn bij de uitvoering van Vrom-taken. In de eindrapportage nam de VI voorbeelden op van praktijken waar gemeenten of provincies van elkaar kunnen leren.

De minister van Vrom heeft de onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze betrekt de uitkomsten bij het plan voor de reorganisatie van het toezicht op Vrom-taken dat in november klaar is. Het is de bedoeling dat de VI gemeenten en provincies niet opnieuw in hun geheel doorlicht. In de toekomst worden onderzoeken gericht op knelpunten en (veronderstelde) risico's.

Meer informatie Vrom, 15 oktober 2008: Gemeenten en provincies voeren VROM-taken beter uit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.