Home

Achtergrond

Energieprijzen blijven sterk dalen door financiële malaise

Door toenemende angst voor een wereldwijde recessie duikelde de olieprijs deze week ver onder de 80 dollar.

Maandag kostte een vat ruwe Noordzee-olie van 159 liter gemiddeld €74,09: het laagste ni­veau sinds meer dan een jaar. Op 4 juli kostte olie nog bijna twee­maal zoveel.

De wisselkoers van de dollar, waarin olie wordt verrekend, bleef vrijwel gelijk. Een euro is 1,37 dollar waard, tegen 1,36 vijf handelsdagen eerder. Dit bete­kent dat anders dan in het verle­den het effect van goedkopere olie niet teniet wordt gedaan door een sterker wordende dollar.

De AgroEnergy gasprijs voor levering in 2009 en 2010 daalde eveneens sterk tot het laagste ni­veau sinds april, respectievelijk 31,1 en 29,8 eurocent. De gasprijs volgt de olieprijs weliswaar niet één op één, er zit een vertraging in, maar volgt wel de algemene tendens. Volgens analisten daalt de olieprijs verder naarmate de recessie nadert.

De financiële malaise leidt ook tot dalende koersen voor land­bouwgrondstoffen als graan en oliezaden, al speelt ook de oogst­verwachting een grote rol.

De kortetermijn Euribor-rente daalde niet zo snel als verwacht sinds de plotselinge rentestap van de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week. Toch staat de rente nu 0,3 procent lager dan een week geleden.

De rente zal naar verwachting verder dalen nu de inflatie in het euro-gebied blijkt te zijn gedaald van 3,8 procent in augustus tot 3,6 procent nu. De ECB kan de herfinancieringsrente verlagen om de economie te stimuleren, maar alleen wanneer de geldont­waarding niet te ernstig is.

Fortis Bank verwacht zelfs dat in juni 2009 de marginale bele­ningsrente die banken elkaar re­kenen niet hoger zal zijn dan 2,5 procent, tegen 3,75 procent nu.

De inflatie zal in dat tijdsbestek volgens Unicredit dalen tot 1,7 procent, wat ruim minder is dan de 2 procent doelstelling. On­danks deze relatief gunstige vooruitzichten is volgens de Brit­se premier Gordon Brown niets minder dan een tweede Bretton Woods-conferentie nodig. De Duitse kanselier Angela Merkel en Franse president Nicolas Sar­kozy toonden zich op een Europe­se bijeenkomst voorstander. Er wordt een extra bijeenkomst be­legd voor de grootste acht econo­mieën ter wereld (de G8).

Bij de eerste Bretton Woods (een plaats in New Hamshire) bij­eenkomst werd besloten het IMF en de Wereld Bank op te richten en de waarde van nationale munteenheden te koppelen aan de dollar. De dollarwaarde werd gerelateerd aan het goud, totdat de Amerikaanse president Nixon dit ongedaan maakte in 1971.

Zo werd de dollar verreweg de belangrijkste munt. De vraag is volgens Brown nu of de afhanke­lijkheid van met name één econo­mie en munteenheid wenselijk is.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.