Home

Achtergrond

Energie uit bieten en pulp is duurzaam

De productie van biogas en bioethanol uit suikerbieten voldoet aan de criteria voor duurzaamheid.

Alleen het vergisten van de pulp kan al voorzien in een groot deel van de energiebehoefte voor de suikerproductie.

Gewoonlijk wordt suiker geproduceerd uit de bieten. Het restproduct pulp wordt verkocht als veevoer. Plant Research International (PRI) heeft in opdracht van het bieteninstituut IRS gekeken hoe duurzaam energieproductie is uit bieten of de bijproducten.

PRI-onderzoeker Wim Corré stelt dat het vergisten van het bietenblad een hoge netto-energieproductie heeft. "Het kost weinig energie om het blad te verzamelen en te vergisten. Bovendien beperk je de uitstoot van het broeikasgas NO2, want dat ontstaat als gewasresten op het land blijven."

Volgens het PRI voldoet het vergisten van bieten, bietenblad en perspulp aan de duurzaamheidseisen van de overheid. Corré: "Daarbij hebben we de energiebehoefte in de hele productieketen betrokken, dus ook transport en de energie die nodig is om een trekker te produceren."

Energieproductie kan aantrekkelijk zijn voor de suikerindustrie, stelt Corré. "Als alle pulp en bietenblad wordt vergist kan meer energie worden geproduceerd dan nodig is voor de suikerproductie."

Het is onrendabel om bieten alleen te telen voor de energieproductie. Corré: "Dan is de teelt van mais goedkoper. Maar het is wel aantrekkelijk voor de industrie om bieten waarvan ze de suiker alleen tegen lage prijzen kunnen verkopen, te vergisten."

Of registreer je om te kunnen reageren.