Home

Achtergrond 245 x bekeken 2 reacties

EU-middelenrichtlijn kan schaarste veroorzaken

Bij aanvaarding van de nieuwe EU-gewasbeschermingsrichtlijn kan er voedselschaarste ontstaan.

Met die waarschuwing heeft LTO-bestuurder Sjaak Langeslag de uitkomsten wereldkundig gemaakt van een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de nieuwe Europese richtlijn, die momenteel door het Europees Parlement wordt aangescherpt.

In het parlement ligt sinds maandag een voorstel tot drastische verscherping van de critaria voor toelating van stoffen en middelen.

Volgens een vandaag gepubliceerd onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving dreigen 117 stoffen te verdwijnen als het parlementsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen. Dat zijn er 100 meer dan volgens het besluit van de EU-ministers van landbouw van eerder deze zomer. Het parlement heeft de bevoegdheid dat besluit te blokkeren of amenderen.

Bij dertien akker- en tuinbouwgewassen heeft PPO onderzocht welke middelen er dreigen te verdwijnen en hoe sterk de saldi zullen ver minderen als gevolg van niet meer te bestrijden aantastingen. Bij aardappelen is het saldiverlies 14 procent, bij zaaiuien 56 procent en bij spruitkool en sierheesters zelfs 100 procent. Ook de tomatenteelt dreigt onrendabel te worden. Bij wintertarwe is er geen opbrengst- en ook geen saldovermindering.

Langeslag concludeert uit het onderzoek dat niet alleen in Nederland maar in alle EU-landen de opbrengsten sterk zullen dalen. "Schaarste is een heel reële dreiging", zegt hij.

LTO probeert Europarlementariërs er van te overtuigen dat dit voorstel geen doorgang moet vinden. "We hebben al bij menigeen de ogen geopend voor de ernstige consequenties van het kwijtraken van zoveel stoffen."

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    wim

    Ik denk niet dat bij een voeseltekort het milieu gebaadt is. |Voedseloverschot geeft naast lage prijzen ook geld voor milieudoelstellingen. Als ik in zuid europa (toch nog redelijk welvarend) kijk hoe men daar omgaat met afval e.d. dan mogen we hier echt niet klagen over hoe wij omgaan met ons milieu.

  • no-profile-image

    honger

    Wat een doorzichtig misbruik van angst voor tekorten, in het land dat nog steeds zijn milieu willens en wetens schaadt. Goedkope LTO-aktie.

Of registreer je om te kunnen reageren.