Home

Achtergrond 180 x bekeken

EHS Brabant loopt flink achter

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is niet voor 2012 gerealiseerd. Desondanks wil de provincie het tempo erin houden. Cruciale factor is het beschikken over de benodigde grond. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de grondverwerving te versnellen, hierbij sluiten de diverse partijen onteigening niet uit. Eerder greep Gelderland ook al naar dit instrument.

Landelijk is het doel om de EHS voor 2018 te realiseren. In Brabant was afgesproken om dat versneld te doen voor 2012, maar dat zal zeker niet lukken. De provincie onderzoekt de mogelijkheden om de grondverwerving te versnellen. Eventueel ook onteigening. Om te kunnen onteigenen moet de beoogde landbouwgrond tot natuur bestemd worden. In principe zou dat voor de gehele Brabantse EHS kunnen. Gedeputeerde Hoes voelt daar wel voor aangaande de 15 natte natuurparels. Voor deze speciale gebieden van in totaal 4500 hectare zijn onlangs aankoopplannen opgesteld.

Verder werkt de provincie aan verbeterde en vereenvoudigde subsidieregelingen voor agrarisch en particulier natuurbeheer. En zal er vanaf nu flexibeler worden omgegaan met de begrenzing van de EHS. De provincie wil daartoe samenwerken met gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en particulieren. Daarnaast wil de provincie burgers veel actiever bij de EHS betrekken. Zo zal er volgens de provincie meer druk vanuit de maatschappij ontstaan om de EHS op tijd te realiseren.

Lees ook Volledige schadeloosstelling bij EHS onder voorwaarden toegestaan

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.