Home

Achtergrond

DPA vindt nieuwe regels GMO te zwaar voor teelt

Telerverenigingen ondervinden grote moeite om aan de aanvraageisen voor GMO-subsidie te voldoen.

De koepel van telersverenigingen DPA heeft een voorstel gedaan de aanvraageisen te versoepelen. DPA sluit niet uit dat programma’s sneuvelen door de aanvraagproblemen.

Telersverenigingen hebben problemen te voldoen aan de aanvraageisen voor middelen uit de gemeenschappelijke marktordening (GMO), stelt Hans van Es, DPA-directeur. "Het wordt lastig de deadline te halen, nu veel interpretatiekwesties bestaan."

Bij de evaluatie van de oude GMO-regeling bleek dat vooruitgang van de sector op zaken als milieu moeilijk meetbaar zijn. Hiertoe zijn in de nieuwe regeling indicatoren opgenomen, zoals watergebruik per bedrijf. "Daarover zijn nu geen gegevens. Dat moet opgezet worden per bedrijf en levert enorm veel werk op."

DPA heeft aan het PT het voorstel gedaan die gegevens over vooruitgang van milieuzaken landelijk door het LEI te laten berekenen. "In de praktijk blijkt het een heel moeilijk verhaal. Als Nederland al moeite heeft met indicatoren, hoe moeten landen als Bulgarije dat dan doen?"

De programma’s voor 2009 zijn al ingediend op 1 oktober. Voor een deel van de aanvullende informatie over indicatoren is een uitstel verleend tot december. Het PT poogt met DPA in Brussel en Den Haag een versoepeling te bewerkstelligen door gegevens nationaal te laten berekenen.

De programma’s van de telersverenigingen zijn afgestemd op de nationale strategie die LNV heeft opgesteld. Nederland loopt wel op dat vlak voorop. Drie landen in de EU hebben pas een goedkeuring voor de nationale strategie.

De erkende telersverenigingen verdeelden in 2007 ruim 67 miljoen euro aan GMO-subsidies. Voor 2009 zijn meer middelen beschikbaar, nu maatregelen voor crisismanagement ook onder de GMO-regeling valt.

Of registreer je om te kunnen reageren.